Zabudowa a tereny zalewowe i otulina parku krajobrazowego. O tym mówi się na konsultacjach dokumentów planistycznych

Jędrek Godlewski, 14 kwietnia 2020 (13:17)

Na przełomie 2019 i 2020 roku w ramach programu Nasza Przestrzeń III w Dąbrowie, Miejscu, Starościnie, Miodarach i Świerczowie odbyły się konsultacje społeczne dot. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świerczów (woj. opolskie). Wzięło w nich udział w sumie 88 mieszkanek i mieszkańców gminy.

Pięć miejscowości i różne wyzwania planistyczne: zabudowa a obecność parku krajobrazowego, zabudowa na terenach zalewowych czy uwarunkowania i ograniczenia wynikające z wyznaczenia miejsca składowania materiałów wybuchowych. Chociaż obecnie żyjemy tematem koronawirusa, warto też myśleć o tym, jak będzie wyglądać nasza okolica w przyszłości. Mieszkańcy i samorząd gminy Świerczów rozmawiali o możliwościach zabudowy z uwzględnieniem lokalnej specyfiki.

Przeczytaj relację z konsultacji społecznych w gminie Świerczów

Pracujesz w urzędzie gminy lub miasta albo masz dobry kontakt z samorządem? Dowiedz się więcej o programie Nasza Przestrzeń III!