Pożyczki na rozwój
Twojej firmy

Korzystne
oprocentowanie

2,83%

Kalkulator pożyczkowy

40000 10000
miesięcy
48 miesięcy 12 miesięcy

Nasi pożyczkobiorcy

Maciej Więcław – NOV-OPTIC ZAKŁAD OPTYCZNY w Leżajsku

Traktuje pożyczki jako niezbędne źródło finansowania zmian na lepsze.
Z pożyczek Fundacji korzysta już po raz trzeci.

Galeria pożyczkobiorcówPoznaj pożyczkobiorcę

Warunki udzielania pożyczki zależą od programu, który prowadzimy
w danym województwie.

Warunki udzielania pożyczek dla przedsiębiorców z województw: lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego są następujące:

 • pożyczki udzielane są na finansowanie działalności gospodarczej (w rozumieniu „Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”) na cele inwestycyjne i uzupełnienie środków obrotowych;
 • pożyczki udziela się do kwoty:
  – 10 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy
  – 20 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy
  pożyczki;
 • pożyczki udzielane są na okres 24 miesięcy (licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty ostatniej raty):
 • okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 2 miesiące licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty pierwszej raty;
 • oprocentowanie pożyczki wynosi 0% (pożyczka nieoprocentowana).

Zabezpieczenie pożyczki stanowi:

 • poręczenie co najmniej dwóch osób fizycznych, ustanowione według przepisów prawa wekslowego;
 • weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z poręczeniem wekslowym wystawionym przez poręczycieli i potwierdzonym przez ich współmałżonków, niezależnie od rodzaju wspólnoty majątkowej (tj. rozdzielności lub wspólnoty majątkowej);

Zapraszamy obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenów wiejskich w/w województw (wsie, miasta do 30 000 mieszkańców) do kontaktu z doradcami terenowymi Fundacji Wspomagania Wsi w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących programu. Poniżej znajduje się wniosek o pożyczkę, regulamin udzielania pożyczek i wzór umowy pożyczkowej.

Warunki udzielania pożyczek dla przedsiębiorców z województw: lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego są następujące:

 • pożyczki udzielane są na finansowanie działalności gospodarczej (w rozumieniu „Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”) na cele inwestycyjne i uzupełnienie środków obrotowych;
 • pożyczki udziela się do kwoty:
  – 10 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy
  – 20 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy
  pożyczki;
 • pożyczki udzielane są na okres 24 miesięcy (licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty ostatniej raty):
 • okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 2 miesiące licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty pierwszej raty;
 • oprocentowanie pożyczki wynosi 0% (pożyczka nieoprocentowana).

Zabezpieczenie pożyczki stanowi:

 • poręczenie co najmniej dwóch osób fizycznych, ustanowione według przepisów prawa wekslowego;
 • weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z poręczeniem wekslowym wystawionym przez poręczycieli i potwierdzonym przez ich współmałżonków, niezależnie od rodzaju wspólnoty majątkowej (tj. rozdzielności lub wspólnoty majątkowej);

Zapraszamy obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenów wiejskich w/w województw (wsie, miasta do 30 000 mieszkańców) do kontaktu z doradcami terenowymi Fundacji Wspomagania Wsi w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących programu. Poniżej znajduje się wniosek o pożyczkę, regulamin udzielania pożyczek i wzór umowy pożyczkowej.

Pożyczki unijne dla przedsiębiorców z województwa podkarpackiego

W województwie podkarpackim pożyczki udzielane są w ramach dwóch programów Fundacji Wspomagania Wsi.

 •  Program pożyczkowy wspierania przedsiębiorczości w województwie podkarpackim
  Całkowita wartość projektu: 11170100,00 PLN
  Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8499999,91 PLN
 • Program pożyczkowy wspierania przedsiębiorczości – dofinansowanie
  Całkowita wartość projektu: 10900000,00 PLN
  Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8447003,34 PLN

Programy współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 oraz z budżetu Państwa, w programie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego „Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”.

– Oprocentowanie: 2,83% w skali roku
– Do 40 000 zł
– Okres kredytowania do 4 lat

Kto może uzyskać pożyczkę?
Pożyczki przeznaczone są dla osób prowadzących zarejestrowaną pozarolniczą działalność gospodarczą (w tym w formie spółki cywilnej). Pożyczki mogą uzyskać również startujący przedsiębiorcy. Firma nie może mieć więcej niż 10 pracowników i 2 mln euro obrotu rocznie. Akceptujemy różne formy prowadzenia księgowości, w tym ryczałt. O pożyczkę mogą ubiegać się tylko osoby na stałe zameldowane na wsi lub w miastach do 40.000 mieszkańców.

Kwoty i okresy spłat pożyczki:
•    Pierwsza pożyczka: do 30 tys. zł na okres do 36 miesięcy
•    Kolejna pożyczka: do 40 tys. zł na okres do 48 miesięcy (regulamin do pobrania w zakładce „dokumenty do pobrania)
Okres karencji w spłacie pożyczki – 2 miesiące.

Przeznaczenie pożyczki:
Pożyczki są przeznaczone na uruchomienie i rozwój firmy, w tym na cele inwestycyjne oraz cele obrotowe (z wyłączeniem działalności rolniczej).

Zabezpieczenie pożyczki:
Wymaganym zabezpieczeniem pożyczki są weksel „in blanco” oraz poręczenie osób trzecich

Bardzo niskie oprocentowanie stałe w okresie spłaty pożyczki:
Wysokość oprocentowania ustala się na podstawie stopy bazowej powiększonej o 1 pkt procentowy (https://uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php). Od dnia 1-01-2016 roku oprocentowanie pożyczek wynosi 2,83 % w skali roku. Sprawdź przykładowy harmonogram spłat.

Co zrobić, żeby uzyskać pożyczkę?
Należy skontaktować się z jednym z doradców pożyczkowych.

Co robi doradca pożyczkowy?
Doradca pomaga w przygotowaniu wniosku o przyznanie pożyczki, będącego uproszczonym biznesplanem. Dokonuje wstępnej analizy przedsięwzięcia. Dojeżdża do klienta.

Jak rozliczyć pożyczkę?
Pieniądze z pożyczki trzeba wydać w ciągu 6 miesięcy. W rozliczeniu trzeba przedstawić dowody księgowe potwierdzające wydanie pieniędzy na cele ustalone z pożyczkobiorcą i zapisane w umowie.
Szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia pożyczki znajdują się w dokumencie „zasady rozliczania pożyczek”, do pobrania w zakładce „dokumenty do pobrania”.
Operatorem programu jest Fundacja Wspomagania Wsi z siedzibą przy ulicy Bellottiego 1, 01-022 w Warszawie. Kontakt: fww@fww.org.pl

Warunki udzielania pożyczek dla przedsiębiorców z województw: lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego są następujące:

 • pożyczki udzielane są na finansowanie działalności gospodarczej (w rozumieniu „Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”) na cele inwestycyjne i uzupełnienie środków obrotowych;
 • pożyczki udziela się do kwoty:
  – 10 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy
  – 20 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy
  pożyczki;
 • pożyczki udzielane są na okres 24 miesięcy (licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty ostatniej raty):
 • okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 2 miesiące licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty pierwszej raty;
 • oprocentowanie pożyczki wynosi 0% (pożyczka nieoprocentowana).

Zabezpieczenie pożyczki stanowi:

 • poręczenie co najmniej dwóch osób fizycznych, ustanowione według przepisów prawa wekslowego;
 • weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z poręczeniem wekslowym wystawionym przez poręczycieli i potwierdzonym przez ich współmałżonków, niezależnie od rodzaju wspólnoty majątkowej (tj. rozdzielności lub wspólnoty majątkowej);

Zapraszamy obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenów wiejskich w/w województw (wsie, miasta do 30 000 mieszkańców) do kontaktu z doradcami terenowymi Fundacji Wspomagania Wsi w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących programu. Poniżej znajduje się wniosek o pożyczkę, regulamin udzielania pożyczek i wzór umowy pożyczkowej.

Warunki udzielania pożyczek dla przedsiębiorców z województw: lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego są następujące:

 • pożyczki udzielane są na finansowanie działalności gospodarczej (w rozumieniu „Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”) na cele inwestycyjne i uzupełnienie środków obrotowych;
 • pożyczki udziela się do kwoty:
  – 10 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy
  – 20 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy
  pożyczki;
 • pożyczki udzielane są na okres 24 miesięcy (licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty ostatniej raty):
 • okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 2 miesiące licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty pierwszej raty;
 • oprocentowanie pożyczki wynosi 0% (pożyczka nieoprocentowana).

Zabezpieczenie pożyczki stanowi:

 • poręczenie co najmniej dwóch osób fizycznych, ustanowione według przepisów prawa wekslowego;
 • weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z poręczeniem wekslowym wystawionym przez poręczycieli i potwierdzonym przez ich współmałżonków, niezależnie od rodzaju wspólnoty majątkowej (tj. rozdzielności lub wspólnoty majątkowej);

Zapraszamy obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenów wiejskich w/w województw (wsie, miasta do 30 000 mieszkańców) do kontaktu z doradcami terenowymi Fundacji Wspomagania Wsi w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących programu. Poniżej znajduje się wniosek o pożyczkę, regulamin udzielania pożyczek i wzór umowy pożyczkowej.

Warunki udzielania pożyczek dla przedsiębiorców z województw: lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego są następujące:

 • pożyczki udzielane są na finansowanie działalności gospodarczej (w rozumieniu „Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”) na cele inwestycyjne i uzupełnienie środków obrotowych;
 • pożyczki udziela się do kwoty:
  – 10 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy
  – 20 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy
  pożyczki;
 • pożyczki udzielane są na okres 24 miesięcy (licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty ostatniej raty):
 • okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 2 miesiące licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty pierwszej raty;
 • oprocentowanie pożyczki wynosi 0% (pożyczka nieoprocentowana).

Zabezpieczenie pożyczki stanowi:

 • poręczenie co najmniej dwóch osób fizycznych, ustanowione według przepisów prawa wekslowego;
 • weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z poręczeniem wekslowym wystawionym przez poręczycieli i potwierdzonym przez ich współmałżonków, niezależnie od rodzaju wspólnoty majątkowej (tj. rozdzielności lub wspólnoty majątkowej);

Zapraszamy obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenów wiejskich w/w województw (wsie, miasta do 30 000 mieszkańców) do kontaktu z doradcami terenowymi Fundacji Wspomagania Wsi w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących programu. Poniżej znajduje się wniosek o pożyczkę, regulamin udzielania pożyczek i wzór umowy pożyczkowej.

Spełniasz wstępne wymagania,
Skontaktuj się w sprawie pożyczki

Przykro nam, w ramach obecnie prowadzonych programów
nie możemy zaproponować Ci pożyczki

Skontaktuj się z doradcą w Twoim regionie

Stanisław PAŁKOWSKI

ul.Witosa 8/2
87-500 Brodnica

tel.(082) 576 57 26
kom. 509 575 551
spalkowski@fww.org.pl

Tadeusz KRYK

ul. Królowej Jadwigi 66
22-300 Krasnystaw

tel.(082) 576 57 26
kom. 604 699 315
tadeuszkryk@wp.pl

Andrzej KWIATEK

Rudnik Pierwszy 37
23-213 Zakrzówek

kom. 607 610 230
andrzejkwiatek@poczta.fm

Robert Skwara

ul. Żwirki i Wigury 7,
37-300 Leżajsk

tel/fax: 17 240 21 24
kom.: 507 076 144
robert.s@poczta.onet.pl

Janusz Jakubowski

Słabuszewice 71,
27-540 Lipnik

kom. 602 336 301
jjsan@kki.net.pl

Damian Zakrzewski

Jata 18,
37-430 Jeżowe

tel. kom. 728 383 622
e-mail: zakrzewskidamian@gmail.com

Krzysztof Stańko

ul. Parkowa 1,
37-530 Sieniawa

tel. kom. 667 524 873
e-mail: centrum.grosik@wp.pl

PROSPECT finanse S.C

Ewelina Łuc, Renata Schmidt
ul.Orłowicza 10, 37-500 Jarosław

tel. kom. 798660814, tel. kom. 602505768
prospekt@onet.com.pl

Mariusz Grygiel

ul. Nawsie Brzosteckie 132a,
39-230 Brzostek

kom. 608 478 265
marel@pro.onet.pl

Paweł Skwara

ul. Władysława Reymonta 39,
37-300 Leżajsk

kom. 692 603 665
pawelskwara@poczta.fm

Stanisław Garbaszewski

38-600 Lesko,
ul. Moniuszki 6
Filia: 38-500 Sanok,
ul. Kościuszki 37 (I piętro DH „Rolnik”)

Marek Bogumił JANKIEWICZ

ul. A.Mickiewicza 50A/8
17-100 Bielsk Podlaski

tel. (085) 730 80 36
kom. 600 009 174
dotacje.ue@gmail.com

Teresa PROKOP

ul. Świerkowa 37
19-400 Kętyrzyn

tel. (089) 751 45 26
kom. 512 112 071
teresaprokop@wp.pl

Janusz Jakubowski

Słabuszewice 71,
27-540 Lipnik

kom. 602 336 301
jjsan@kki.net.pl

Teresa PROKOP

ul. Świerkowa 37
11-400 Kętrzyn

tel. (089) 751 45 26
kom. 512 112 071
teresaprokop@wp.pl

Jadwiga KOWALEWSKA

ul.Pionierów 14/7
11-015 Olsztynek

kom. 607 840 382
kowalewskajadwiga@wp.pl

* Podane kwoty są wyłącznie informacją handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego.