Polityka prywatności

Polityka prywatności Fundacji Wspomagania Wsi

 

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Fundacja Wspomagania Wsi z siedzibą przy ul. Bellottiego 10, 01-022 w Warszawie (dalej nazywana Fundacją). Skontaktować się z nami można pisząc wiadomość elektroniczną na adres fww@fww.org.pl lub wysyłając tradycyjny list na adres naszego biura. Można też zatelefonować pod numer 22 636 25 71.

Fundacja Wspomagania Wsi prowadzi serwisy internetowe witrynawiejska.org.pl, wszechnica.org.pl, edufin.pl i stronę fww.pl. W tym miejscu przedstawiamy najważniejsze zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację, dotyczące wszystkich jej działań. Osoby, które rozważają wzięcie udziału w którymś z naszych przedsięwzięć lub biorą w nim udział otrzymują szczegółowe informacje.

O bezpieczeństwo danych osób uczestniczących w programach Fundacji i korzystających z jej oferty dbamy z największą starannością – i oczywiście zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z RODO. W niektórych programach, zgodnie z wolą instytucji, które je finansują, przetwarzamy dane osobowe pełniąc rolę podmiotu przetwarzającego dane. Nie ma to wpływu na dbałość, jaką przywiązujemy do bezpieczeństwa danych osobowych.

Jakie dane gromadzimy?

Zbieramy i przetwarzamy dane osób, które biorą udział w naszych działaniach jako uczestnicy lub współpracownicy oraz osób reprezentujących instytucje, z którymi współpracujemy. To, jakie dane osobowe przetwarzamy, zależy od programu i od zakresu naszej współpracy. Gromadzimy jednak tylko te dane, które są niezbędne do sprawnego przeprowadzenia konkretnych działań. Największy zakres danych otrzymujemy od osób w programach pożyczkowych.

W jakim celu zbieramy i przetwarzamy dane osobowe?

Dane przetwarzamy wyłącznie w następujących celach:

– po to, by zorganizować i przeprowadzić działania, do udziału w których zgłosiły się osoby przekazujące nam swoje dane,

– po to, by informować o wydarzeniach organizowanych przez Fundację,

– po to, by wypełnić nasze obowiązki związane ze sprawozdaniami wobec instytucji, które współfinansują naszą działalność oraz obowiązki wynikające z polskiego prawa.

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy przede wszystkim w formie elektronicznej na odpowiednio zabezpieczonych serwerach należących do FWW. Przetwarzamy je korzystając z poczty elektronicznej (dane osobowe przesyłamy w szyfrowanych plikach) oraz przeznaczonych do tego systemów elektronicznych, do których odpowiednio zabezpieczony dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dokumentację papierową zawierającą dane przechowujemy bezpiecznie w siedzibie Fundacji. Nie wykonujemy i nie przechowujemy zbędnych kopii. W wyjątkowych sytuacjach, w których musimy dokumenty w formie papierowej lub dane w formie elektronicznej zabrać ze sobą wychodząc z biura (na przykład dokumenty dla prowadzących i uczestników szkolenia), dokładamy wszelkich starań, by były bezpieczne i nie trafiły w niepowołane ręce. Nigdy nie przekazujemy danych osobowych osobom lub instytucjom, jeśli nie jest to niezbędne do przeprowadzenia konkretnego zadania.

Komu i w jakim celu powierzamy dane osobowe?

Dane powierzamy firmom lub organizacjom, które na nasze zlecenie wykonują zadania niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych działań:

– organizacjom, instytucjom, firmom lub osobom, współpracującym z nami przy organizacji różnych wydarzeń, na przykład szkoleń lub konferencji,

– firmom IT (m. in. firmom obsługującym bazy danych, masowe wysyłki wiadomości elektronicznych i smsów oraz firmie dbającej o bezpieczeństwo naszych komputerów, serwerów i sieci),

– Poczcie Polskiej i innym instytucjom działającym na podstawie prawa pocztowego,

– doradcom pożyczkowym, którzy pomagają w dopełnieniu wszystkich formalności związanych z udzieleniem i spłatą pożyczki (dotyczy danych osób w programach pożyczkowych),

– kancelariom, które prowadzą obsługę prawną naszych programów,

– firmom prowadzącym ewaluacje naszych programów,

– w celach sprawozdawczych – instytucjom finansującym programy, które realizujemy (w niektórych programach są to instytucje zagraniczne).

Ze wszystkimi wymienionymi instytucjami, organizacjami, firmami i osobami mamy podpisane umowy, które regulują zasady powierzenia danych osobowych. Wyjątek stanowią instytucje, które przetwarzają powierzone im przez nas dane, wypełniając obowiązek wynikający z przepisu prawa (np. Poczta Polska). Wszystkie instytucje i osoby, którym powierzamy dane, są na równi z nami zobowiązane do ochrony danych osobowych.

Udostępniamy też dane instytucjom państwowym, jeżeli wymaga tego prawo powszechnie obowiązujące w Polsce.

Zawsze informujemy osoby, których dane dotyczą o tym, komu je przekazujemy.

Prawne podstawy przetwarzania danych osobowych w FWW.

Dane osobowe pożyczkobiorców, poręczycieli i ich współmałżonków (w zakresie i w celu objętym umową) przetwarzamy na podstawie artykułu 6, p. 1 b RODO („niezbędność do wykonania umowy”).

Podobnie jest w przypadku danych osób biorących udział w organizowanych przez Fundację wydarzeniach.

Dane osób, które informujemy o naszych działaniach (o ile nie jest to konieczne do realizacji umowy) przetwarzamy na podstawie artykułu 6 1. f (prawnie uzasadniony interes administratora danych). Fundacja Wspomagania Wsi jest instytucją niedochodową, działającą na rzecz wspólnego dobra – rozwoju wsi, dlatego Zarząd FWW zdecydował, że informowanie o działaniach i ofercie fundacji jest prawnie uzasadnionym interesem fundacji.

W niektórych przypadkach pytamy o ludzi zgodę na przetwarzanie danych, by móc pozostać z nimi w kontakcie po zakończeniu programu. Tak dzieje się np. wtedy, kiedy nie jesteśmy administratorem danych, tylko podmiotem, który je przetwarza na zlecenie administratora (zgodnie z decyzją instytucji finansującej konkretny program). W takich sytuacjach przetwarzamy dane na podstawie zgody (RODO, Art. 6.1. a)

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane, które przetwarzamy w celu realizacji umów z osobami, których te dane dotyczą, przetwarzać będziemy tak długo, jak to jest konieczne do zrealizowania konkretnej umowy, wypełnienia naszych zobowiązań dotyczących sprawozdawczości oraz przez okres wymagany przez prawo powszechnie obowiązujące w Polsce.

Dane, które przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FWW – dotyczy to przede wszystkich danych, umożliwiających nam przesyłanie informacji o działaniach Fundacji oraz danych archiwizowanych w celach statystycznych i naukowych – przetwarzać będziemy do końca działania Fundacji lub do momentu żądania usunięcia danych ze strony osoby, której te dane dotyczą.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody osób, których dotyczą, dane będziemy przetwarzać do wycofania zgody przez te osoby.

Zabezpieczenie danych w programach pożyczkowych

Dane osób w programach pożyczkowych są przetwarzane w specjalnym systemie informatycznym na serwerach FWW. Dostęp (odpowiednio zabezpieczony) mają do nich tylko upoważnione osoby. Wnioski i umowy nie są kopiowane, oryginały przechowywane są w zamkniętych szafach, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Numery telefonów komórkowych pożyczkobiorców przekazujemy do przetwarzania firmie IT, która prowadzi na nasze zlecenie wysyłkę smsów.

Dane osób, którym wysyłamy biuletyny i informacje o działaniach FWW

Dane kontaktowe, ograniczone do imienia i nazwiska, adresu e-mail, miejscowości zamieszkania i reprezentowanej organizacji przetwarzamy na serwerach FWW oraz w systemie informatycznym (CRM – centrum zarządzania relacjami), które na nasze zlecenie prowadzi firma informatyczna (za jej pośrednictwem wysyłamy wiadomości).

Dane osób korzystających ze stron fww.pl, witrynawiejska.pl, wszechnica.org.pl, edufin.pl

Fundacja w swoich Serwisach korzysta z technologii plików tzw. „cookies”, tj. niewielkich informacyjnych plików wysyłanych przez serwer Fundacji z informacjami zapisywanymi na komputerze użytkownika. Pliki „cookies” pozwalają na uzyskanie adresu IP użytkownika, nazwy domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę, danych lokalizacyjnych (państwo, miasto), informacji o tym, jakie treści na naszej stronie odwiedził dany użytkownik. Poprzez zmianę ustawień komputera, na którym korzysta się z Serwisu, można wykasować lub zablokować pliki „cookies”.

Fundacja korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych Serwisu. Dane powyższe są również używane, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis.

Nie wymagamy rejestracji w celu korzystania z prowadzonych przez FWW stron internetowych. Jeśli jednak użytkownik lub użytkowniczka zechcą zapisać się do naszej bazy danych, by otrzymywać drogą mejlową informacje o naszych działaniach, wtedy konieczna jest rejestracja – podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Rejestracja wymagana jest również w przypadku osób uczestniczących w konkursach lub innych wydarzeniach, organizowanych za pośrednictwem serwisów internetowych, prowadzonych przez FWW. Zebrane tą drogą dane przetwarzane są zgodnie z naszą polityką prywatności, a osoby rejestrujące się w każdym przypadku informujemy o szczegółach związanych z przetwarzaniem ich danych.

Osoby chcące korzystać z poczty elektronicznej na domenie ww.org.pl, rejestrują się w serwisie home.pl, który dostarcza hosting.

Dane osób kontaktujących się z nami w serwisach społecznościowych

Jeśli komentujesz lub lubisz nasz post na profilu FWW na Facebooku, administratorem Twoich danych jest również Facebook. Dotyczy to też informacji, które przekazujesz nam w wiadomości prywatnej poprzez portal społecznościowy.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy?

Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, o ile nie jest ono niezbędne do realizacji umowy lub stosowania się do prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, a które sobie tego nie życzą (nie chcą np., byśmy przetwarzali ich dane w celu informowania o działaniach Fundacji) mogą zgłosić sprzeciw.

Wszyscy, których dane przetwarzamy na podstawie zgody, mogą tę zgodę w każdej chwili wycofać pisząc na adres rodo@fww.pl.

Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody lub na podstawie umowy, właściciele tych danych mają też prawo żądania przeniesienia swoich danych.

Każdy, kto uważa, że jej lub jego prawa w zakresie ochrony danych osobowych zostały przez nas naruszone, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli mimo naszych starań taka sytuacja będzie miała miejsce, prosimy – poinformuj o niej również nas pisząc na adres rodo@fww.pl lub dzwoniąc do Fundacji pod numer 22 6362571.