Kultura bliska

Konkurs dotacyjny „Kultura bliska” realizowany był w latach 2000-2010. Celem konkursu było wspieranie i inspirowanie działań zmierzających do pielęgnowania dziedzictwa kulturowego. Poprzez konkurs Fundacja starała się też zachęcać lokalne społeczności do takiego spojrzenia na zasoby kultury, które pozwoli wykorzystać je jako czynnik w rozwoju gospodarczym. Dodatkowo dla wszystkich chętnych organizowane były szkolenia jak realizować takie projekty, jak pozyskiwać na nie pieniądze, jak działać w przypadku zabytków by nie uszkodzić i nie zniszczyć ich wartości.

Konkurs skierowany był do stowarzyszeń, towarzystw, fundacji i innych organizacji pozarządowych, jak również do rad sołeckich, gminnych ośrodków kultury, bibliotek, szkół i instytucji edukacyjnych, parafii, uniwersytetów ludowych, niepublicznych placówek muzealnych i ochotniczych straży pożarnych.

Projekty zazwyczaj poświęcone były pielęgnowaniu lub odtwarzaniu elementów kultury materialnej takich jak np. cmentarze, kapliczki, stare przedmioty związane z gospodarowaniem na roli lub z gospodarstwem domowym. Jeśli chodzi o projekty odnoszące się do kultury niematerialnej, ich autorzy zajmowali się m.in. zbieraniem tradycji związanych z rokiem obrzędowym, badaniem genezy tradycyjnego nazewnictwa, zbieraniem dawnych pieśni, zabaw dziecięcych, badaniem lokalnej historii i dziejów dawnych mieszkańców, organizowaniem koncertów i innych wydarzeń kulturalnych.

W latach 2000-2010 na konkurs przysłano ponad 5 000 wniosków. Dofinansowano 480 z nich, na łączną kwotę 3 384 288 zł. Maksymalna kwota dotacji mogła wynieść 10 000 zł.

W 2005 roku konkurs współfinansowany był przez Fundację im. Stefana Batorego (wspólny fundusz z Fundacją Wspomagania Wsi) i Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (BISE był także partnerem konkursu w 2001 roku).

Przykłady projektów dofinansowanych w ramach konkursu:

  1. W 2010 roku dofinansowano projekt „Ochrona ręcznika obrzędowego w gminie Bielsk Podlaski” (www.bielskirecznik.pl)

2. Replika zegara słonecznego wykonanego w XIX-wiecznej Hucie Sztabińskiej w ramach projektu „Odnowa Rzeczpospolitej Sztabińskiej”

3. Fragment książki „Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje” charakteryzujący Muzeum Piśmiennictwa, dofinansowanego w ramach konkursu „Kultura bliska”