Poznawaj Polskę

Konkurs internetowy „Poznawaj Polskę” prowadzony w latach 2004-2012, adresowany był do gimnazjalistów z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Konkurs obejmował trzy etapy: dwa pierwsze to internetowe testy, finał zaś polega na napisaniu eseju na jeden z 15 proponowanych tematów. Celem konkursu było zachęcanie młodzieży gimnazjalnej z małych miejscowości do wykorzystywania Internetu jako narzędzia komunikacji i informacji, a także zainteresowania młodzieży Polską, jej kulturą, zwyczajami, geografią i tradycjami.

Nagrodą dla finalistów (i ich rodziców lub opiekunów) był trzydniowy pobyt w Warszawie z bogatym programem edukacyjnym (zwiedzanie miasta, zapoznanie się z jego historią. np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski) oraz życiem kulturalnym (wyjście do opery, teatru) a także uroczyste wręczenie dyplomów i nagród. Od 2006 roku dodatkową nagrodą było stypendium w wysokości 1000 zł dla zwycięzców. W 2009 roku laureatów konkursu przyjął ksiądz Prymas Józef Glemp, który po krótkim wykładzie na temat historii i roli prymasów w Polsce, uroczyście rozdał zwycięzcom dyplomy.

W latach 2004-2012 247 gimnazjalistów zostało laureatami konkursu „Poznawaj Polskę”.

Poniżej: laureaci z ostatniej edycji konkursu (2012r.)

Poniżej: laureaci z konkursu z 2005r.