Zakorzenione

Liderki dla środowiska

Zakorzenione to program skierowany do liderek – sołtysek, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, a także przedstawicieli i przedstawicielek organizacji lokalnych z województw  podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lub Kaszub czy wschodniej części Mazowsza, którzy realizują lub chcą realizować działania prośrodowiskowe z mieszkańcami na obszarach wiejskich.

 

Wspieramy liderki

W pierwszej fazie projektu do działań zostanie zaproszonych 80 liderek, które w ramach programu otrzymają wsparcie merytoryczne i edukacyjne dotyczące tego jak współpracować z mieszkańcami i realizować akcje prośrodowiskowe. Wybrane projekty opracowane przez sołtyski i członkinie KGW otrzymają także wsparcie finansowe. Zostanie nim objętych nie mniej niż 40 inicjatyw.

 

Wspieramy rozwój organizacji

Do Programu Zakorzenione dołączą organizacje lokalne, które także będą brały udział w specjalnie dla nich przygotowanych działaniach edukacyjnych. Następnie 10 inicjatyw otrzyma wsparcie finansowe na działania prośrodowiskowe realizowane w lokalnych społecznościach.

 

W ramach programu odbędą się

  • webinary,
  • konsultacje z ekspertami,
  • spotkania regionalne,
  • wydarzenia sieciujące liderki, organizacje i partnerów.

Zapraszamy do Programu Zakorzenione, który ma być przestrzenią do dialogu i budowania porozumienia na rzecz środowiska naturalnego.

 

Czas trwania projektu: kwiecień – grudzień 2023 r.

Strona internetowa projektu: www.zakorzenione.org

 

Partnerzy

Fundacja Roll-na, grupa Sołtyski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Aktywizacji i Rozwoju FARMa, Fundacja Polska z Natury.