Fundacja Wspomagania Wsi w liczbach

1987-2021. Najważniejsze działania.

OD PONAD 30 LAT ODPOWIADAMY NA POTRZEBY LUDZI NA WSI

                                                           

Początki

1982

Początek rozmów Episkopatu Polskiego z episkopatami i rządami krajów zachodnich o pomocy

dla polskiej wsi; początek negocjacji Ustawy o fundacjach.

1984

Uchwalenie Ustawy o fundacjach.

1987

Rejestracja Fundacji Zaopatrzenia Wsi w Wodę.

1991

Rejestracja Fundacji Rolniczej.

1999

Połączenie Fundacji, rejestracja Fundacji Wspomagania Wsi.

                                                           

Wsparcie budowy wodociągów i kanalizacji na terenach wiejskich

Dotacje, nisko oprocentowane kredyty i wsparcie techniczne: 166 816 gospodarstw podłączonych do wodociągów, kanalizacji lub przydomowych oczyszczalni ścieków. 81 zbiorczych oczyszczalni. Oczyszczalnie dla 35 wiejskich ośrodków pomocy społecznej

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wspieranie budowy wodociągów na terenach wiejskich – dotacje i nisko oprocentowane kredyty

Z pomocą Fundacji zbudowano wodociągi w 2 555 wsiach.
Do wodociągów podłączono
141 949 gospodarstw

                                                           
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Budowa sieci kanalizacyjnych – nisko oprocentowane kredyty, częściowo umarzane

Zbudowanie sieci kanalizacyjnych
w 102 wsiach
dla 13 240 gospodarstw

                                                           
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Budowa zbiorczych oczyszczalni ścieków – nisko oprocentowane kredyty, edukacja

81 zbiorczych oczyszczalni ścieków
(w tym 8 demonstracyjnych),
przy zastosowaniu nowych,
energooszczędnych technologii oczyszczania ścieków

                                                           
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, edukacja

1 627 przydomowych oczyszczalni

                                                           
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dotacje i doradztwo przy budowie oczyszczalni ścieków dla wiejskich ośrodków pomocy społecznej

Oczyszczalnie dla
35 ośrodków

                                                           
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nisko oprocentowane kredyty na budowę instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych

5 000 gospodarstw, w tym 58 szkół
w 134 gminach podłączonych
do wodociągu, kanalizacji
lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
Suma kredytów: 41 326 005 zł

                                                           
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
                                                           

Wspomaganie pozarolniczych inicjatyw gospodarczych mieszkańców wsi i małych miast

19 015 pożyczek na kwotę 242 084 400 zł. Powstało 16 000 nowych miejsc pracy

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wspomaganie inicjatyw gospodarczych mieszkańców wsi i małych miast – nieoprocentowane lub nisko oprocentowane pożyczki

19 015 pożyczek,
na łączną kwotę 
242 084 400 zł.  
Dzięki pożyczkom powstało 
16 000 miejsc pracy

                                                           
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017