Fundacja Wspomagania Wsi w liczbach

1987-2021. Najważniejsze działania.

OD PONAD 30 LAT ODPOWIADAMY NA POTRZEBY LUDZI NA WSI

Szkolenia 47 153 uczestników

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Przedsiębiorczość na terenach wiejskich, w tym agroturystyka

19 124 uczestników

                                                           
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Korzystanie z komputerów i internetu

481 kursów, 5 695 osób

                                                           
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gospodarka ściekowa, oczszczanie wody

8 618 uczestników (samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, mieszkańcy wsi)

                                                           
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wsparcie grup producenckich

Szkolenia, doradztwo
i dotacje (94 000 zł).
Program objął 7 grup producenckich
(441 rolników z 24 gmin)

                                                           
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Edukacja Finansowa

Przeszkolono 498 trenerów
i 8 736 uczestników

                                                           
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Projekty, komunikacja w społeczności, księgowo-prawne podstawy zarządzania

Łącznie od 2005 r. do końca 2016 r.
w 175 warsztatach szkoleniowych
w Łowiczu
uczestniczyło 3 833 osób
z 2 195 organizacji pozarządowych
ze wsi i małych miast.
W ramach programu
Wieś obywatelska (2005 r.)
odbyło się 7 warsztatów dla 208 osób

                                                           
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
                                                           

KONFERENCJE, seminaria, debaty 8 740 uczestników

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Oczyszczanie wody

4 seminaria, 140 uczestników

                                                           
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Budowanie dostępu i wykorzystanie internetu

18 konferencji, debat
lub seminariów,
w których udział wzięło
łącznie 900 osób.
5 spotkań w Marózie,
na które przybyło łącznie 2 267 osób

                                                           
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dziedzictwo kulturowe

6 konferencji, 700 uczestników.
Dwa spotkania w Marózie:
900 osób.

                                                           
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ogólnopolskie Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich

16 3-dniowych, tematycznych spotkań dla 350 – 500 uczestników
(ok. 7 000 uczestników)

                                                           
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017