Zarząd

Piotr Szczepański

Prezes Zarządu pszczepanski@fww.pl

Ekspert w dziedzinie społecznego i gospodarczego rozwoju wsi, edukacji nieformalnej, wspierania organizacji społecznych, rozwoju i wykorzystania technologii informatycznych oraz mikroprzedsiębiorczości wiejskiej. Od 1999 roku prezes zarządu Fundacji Wspomagania Wsi. Od 1987 do 1999 roku pracował w Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę (z przerwą na pracę w dyplomacji w latach 1989 – 1993). Był zaangażowany w Solidarność w latach 1980 – 1989. W 2011 roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Z wykształcenia jest inżynierem.  Zaangażowany w opiekę nad bezdomnymi psami – pracuje także jako wolontariusz w schronisku dla zwierząt.

Justyna Duriasz-Bułhak

Członkini Zarządu jduriaszbulhak@fww.pl

Od lat 90. związana jest z trzecim sektorem, od roku 2000 z Fundacją Wspomagania Wsi. Od roku 2014 członkini jej zarządu. Wcześniej pracowała m.in. W Fundacji Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, Ośrodku Badania Opinii Publicznej i Teatrze Narodowym.

W ramach swojej pracy w FWW prowadziła przez 10 lat program związany z ochroną wiejskiego dziedzictwa kulturowego, koordynowała też inne projekty m. in. „Kluby Przedszkolaka na wsi”, którego celem było zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom we wsiach pozbawionych przedszkola. W latach 2019-2023 przewodnicząca zarządu Forum Darczyńców w Polsce. Członkini kilku stowarzyszeń. Absolwentka studiów historycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Klara Malecka

Członkini Zarządu kmalecka@fww.pl

W Fundacji Wspomagania Wsi od 2002 roku, w Zarządzie Fundacji od 2022 roku. Wcześniej pracowała w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. W FWW koordynowała i organizowała działania edukacyjne i programy rozwoju lokalnego, m. in. kierowała grupami polsko-ukraińsko-kanadyjskiej wymiany młodzieży i zarządzała programem e-VITA, którego celem był rozwój wsi poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych. Absolwentka ISNS UW.