Zarząd

Piotr Szczepański

Prezes Zarządu pszczepanski@fww.pl

Ekspert w dziedzinie społecznego i gospodarczego rozwoju wsi, edukacji nieformalnej, wspierania organizacji społecznych, rozwoju i wykorzystania technologii informatycznych oraz mikroprzedsiębiorczości wiejskiej. Od 1999 roku prezes zarządu Fundacji Wspomagania Wsi. Od 1987 do 1999 roku pracował w Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę (z przerwą na pracę w dyplomacji w latach 1989 – 1993). Był zaangażowany w Solidarność w latach 1980 – 1989. W 2011 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Z wykształcenia jest inżynierem.  Zaangażowany w opiekę nad bezdomnymi psami – pracuje także jako wolontariusz w schronisku dla zwierząt.

Justyna Duriasz-Bułhak

Członkini Zarządu jduriaszbulhak@fww.pl

Od 2014 roku członkini Fundacji Wspomagania Wsi. Od kilkunastu lat związana jest z trzecim sektorem, od 16 z Fundacją Wspomagania Wsi. Koordynowała projekty finansowane ze środków własnych FWW, jak i unijnych, prowadziła program związany z ochroną wiejskiego dziedzictwa kulturowego, a także przygotowywała coroczne spotkania w Marózie dla liderów organizacji pozarządowych z terenów wiejskich. Z wykształcenia jest historykiem.

Mikołaj Tomasz Steppa

Członek Zarządu mtsteppa@fww.pl

Członek Zarządu Fundacji Wspomagania Wsi od 1999 roku. W swojej pracy w FWW specjalizuje się w problematyce finansowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich. Przez kilka lat prowadził program wymiany młodzieży z Kanadą i Ukrainą. Z wykształcenia inżynier budownictwa i inżynierii środowiskowej, po studiach kierownik zespołu badawczego jednej z warszawskich instytucji naukowych. Z sektorem pozarządowym zetknął się w 1989 roku, kiedy zaczął pracować w Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę. Czynnie zaangażowany w działalność teatrów offowych w Warszawie.