Udział w programach stypendialnych

W latach 2006-2008 Fundacja Wspomagania Wsi wspierała finansowo organizacje działające na obszarach wiejskich, które udzielały stypendiów dla młodzieży z gorzej sytuowanych rodzin. Łącznie Fundacja udzieliła wsparcia finansowego na kwotę 992 010 zł.

Program „Stypendium z marzeń” był częścią programu „Stypendia pomostowe” prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi we współpracy m. in. z Polsko Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Agencją Nieruchomości Rolnych, firmą „Polskie Młyny”, Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją PZU i in. Celem tego programu było zachęcenie młodych ludzi do podejmowania studiów. W 2006 roku Fundacja Wspomagania Wsi udzieliła wsparcia pozwalającego na ufundowanie połowy 98 stypendiów (pełne stypendium wynosiło 3500 złotych) przeznaczając na program 171 500 złotych. W 2007 roku Fundacja Wspomagania Wsi udzieliła Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi wsparcia w wysokości 160 550 zł, zaś w 2008 roku 254 980 zł na realizację powyższego programu.

W latach 2007 oraz 2008 Fundacja Wspomagania Wsi wsparła program stypendialny Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Program polegał na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży gimnazjalnej z zaniedbanych terenów wiejskich.  W 2007 roku Fundacji Wspomagania Wsi wsparła działania FDNT dotacją 150.000 zł, zaś w 2008 roku – w wysokości 254 980 złotych.