Założeniem jest to, aby mieszkańcy mieli większy wpływ na swoje otoczenie, na to co może być wybudowane w ich sąsiedztwie (np. szkoła, trasa szybkiego ruchu, park). Samorząd zanim uchwali dokumenty przesądzające o przeznaczaniu terenu zwraca się z pytaniem do mieszkańców, co oni na ten temat myślą i prosi ich o opinie, uwagi, a czasami zaprasza do wspólnej pracy nad wprowadzeniem zmian w otoczeniu.

Fundacja pomaga w zaplanowaniu i przeprowadzeniu dobrych konsultacji dokumentów planistycznych.

Chcemy, aby powstające dokumenty lepiej odpowiadały na potrzeby mieszkańców i dzięki temu, aby w danym miejscu żyło się lepiej i wygodniej (bo np. obok osiedla mieszkaniowego nie powstawanie chlewnia).

Chcemy też, aby urzędnicy chętniej i skuteczniej sięgali po narzędzia konsultacji w swojej pracy i byli bardziej otwarci na dialog z mieszkańcami – power to the people.

Zapraszamy urzędników odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne w do udziału w projekcie. Wspólnie z nimi określamy jakie są najważniejsze problemy planistyczne w gminie. Wybieramy te najważniejsze i najpilniejsze. Następnie przygotowujemy konsultacje i udzielamy grantu na ich przeprowadzenie.

  • Pomoc na każdy etapie procedury planistycznej
  • Możliwość nieograniczonych konsultacji z ekspertami od planowania przestrzennego
  • Aplikację internetową usprawniająca proces konsultacji
  • Grant w wysokości ok. 30 000 tys. zł
  • Szkolenia z prowadzenia konsultacji i planowania przestrzennego
  • Dokument planistyczny wspólnie wypracowany z mieszkańcami, lepiej odpowiadający interesom mieszkańców

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Krystian Połomski, Jacek Pietrusiak, Ewa Żuławnik

Tel. + 22 636 25 70 do 75

e-mail: kpolomski@fww.pl jpietrusiak@fww.pl ezulawnik@fww.pl

Ankietę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail: kpolomski@fww.pl

 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu.

Projekt „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota dofinasowania projektu z UE – 1 635 298,32 zł

Kwota dofinasowania projektu – 1 940 316 zł