Pożyteczne wakacje

Ogólnopolski program grantowy „Pożyteczne wakacje” prowadzony był w wybranych latach między 2002 i 2013r. Łącznie odbyło się 10 edycji programu.

Konkurs „Pożyteczne wakacje” skierowany  był do lokalnych organizacji działających na wsiach, które mogły się podjąć zorganizowania dla dzieci i młodzieży zajęć o walorach społecznych i edukacyjnych, przez co najmniej 10 dni, przez 4 godziny dzienne, dla nie mniej niż piętnaściorga dzieci. Zajęcia miały charakter edukacyjny, były pożyteczne i angażowały do współpracy rodziców lub mieszkańców wsi. Wakacjom towarzyszyły hasła przewodnie, m.in. „Rozejrzyj się wokół siebie”, „Moja wieś najpiękniejsza”, „Pokaż co masz na strychu”, „Wizytówka mojej miejscowości”.

Wnioski o dotację mogły składać zarówno organizacje posiadające osobowość prawną, jak i podmioty niezarejestrowane.

Łącznie odbyło się 10 edycji „Pożytecznych wakacji”. Łącznie dofinansowano 1 598 projektów, a maksymalne kwoty dofinansowania wynosiły do 3 000 zł. Na podstawie złożonych wniosków można oszacować, że akcją objęto około 28 700 dzieci i młodzieży.

Poniżej prezentujemy kilka cytatów z raportów organizacji, które wzięły udział w programie „Pożyteczne wakacje”:

„W czasie zajęć uczestnicy wykonają makietę starego zamczyska, które według legendy znajdowało się na jednym ze wzgórz. Makieta ta będzie wystawiona w świetlicy wiejskiej  i wszyscy mieszkańcy zostaną zaproszeni, aby ją obejrzeć.”

„W planach jest również rodzinny rajd rowerowy istniejącym szlakiem Adama Mickiewicza oraz obserwacja  warunków życia psów.”

„Projekt ma polegać na zorganizowaniu konkursu na najbardziej zadbane i najładniejsze gospodarstwo. Wszystkie zgłoszone do konkursu zagrody zostaną sfotografowane, a następnie specjalna komisja wyłoni najładniejsze z nich, które staną się wizytówką miejscowości. Z wykonanych zdjęć zostaną  opracowane widokówki.”

„Pierwsza część programu polegała na przybliżeniu dzieciom współistnienia dwóch kultur: łemkowskiej i polskiej. W tym celu odbyły się dwa wykłady na ten temat przeprowadzone przez  założyciela Muzeum Kultury Łemkowskiej i historyka. Następnie dokonano lokalizacji kapliczek w terenie i wytypowanie obiektów wymagających gruntownych prac konserwatorskich.”


„Pożyteczne wakacje” w Rzepienniku (woj. małopolskie), 2013r.

„Pożyteczne wakacje” w Babicach (woj. podkarpackie)


„Pożyteczne wakacje” w Grabowcu (woj. świętokrzyskie)

„Pożyteczne wakacje” w Radostowie (woj. łódzkie)  

„Pożyteczne wakacje” w Babicach (woj. podkarpackie)

„Pożyteczne wakacje” w Grabowcu (woj. świętokrzyskie)

„Pożyteczne wakacje” w Rzepienniku (woj. małopolskie)

Zapraszamy także do obejrzenia krótkiej relacji z „Pożytecznych wakacji” z Babic i Skopowa (woj. podkarpackie) z 2013r.