Kultura na prowincji

Ten trwający w latach 2003-2004 konkurs miał na celu zainteresowanie mieszkańców wsi kulturą wysoką. Dotacje przekazywane były na projekty takie jak koncerty muzyki poważnej organizowane w kościołach wiejskich, projekty teatralne, misteria religijne, wystawy malarstwa.

W 2003 roku na konkurs napłynęło 408 wniosków. Przyznano dotacje na realizację 74 przedsięwzięć. Łączna kwota dotacji wyniosła 382 900 złotych (dotacje wynosiły od 2 000 do 9 000 złotych)

W 2004 roku na konkurs napłynęło 615 wniosków. Przyznano dotacje na realizację 104 przedsięwzięć. Łączna kwota dotacji wyniosła 426 700 złotych. (dotacje wynosiły od 2 000 do 9 000 złotych)