Gmina Przyjazna Wodzie

Ochrona zasobów wodnych i przeciwdziałanie suszy

 

Od listopada 2023 Fundacja Wspomagania Wsi przy wsparciu European Climate Foundation realizuje projekt „Gmina Przyjazna Wodzie”. Projekt jest odpowiedzią na pogłębiający się problem suszy i pogarszanie się jakości wody.

W ostatnich latach obserwujemy podnoszący się poziom średniej rocznej temperatury i zmniejszenie ilości opadów atmosferycznych. W niektórych regionach kraju zaczyna brakować wody. W ocenie Fundacji ograniczenie skutków suszy będzie wymagało wielu lat wspólnych działań. Chcemy by w proces zaangażowała się cała społeczność wiejska, w pierwszym rzędzie zaś lokalni gospodarze – wójtowie.

Celem projektu jest przygotowanie Zasady Polityki Lokalnej na Rzecz Wody, będącej zestawem zasad i celów działań pozwalających na ograniczenie wpływu zmian klimatu na lokalne problemy z zasobami i jakością wody. Długoterminowym celem projektu jest przekonanie lokalnych decydentów (wójtów, burmistrzów) co do istoty rozwiązań opartych na procesie adaptacji do zmian klimatycznych oraz lokalnemu przeciwdziałaniu suszy. Chcemy by władze samorządowe zapoznały się z politykami UE, które mają na celu wsparcie takich rozwiązań. Celem projektu jest również powstanie grupy samorządów, które będą wskazywać problemy w lokalnym zarządzaniu zasobami wody, w szczególności zarządzaniu systemy melioracyjnymi.

W ramach projektu planujemy:

  1. Powstanie bazy wiedzy zawierającej przygotowane w czasie projektu materiały szkoleniowe: wykłady, opracowania, rozmowy, które zostaną zaprezentowane na stronach Fundacji Wspomagania Wsi.
  2. Dwa spotkania wójtów i burmistrzów z ekspertami w celu wypracowania Zasad Polityki Lokalnej na rzecz Wody.

Projekt kierujemy do mieszkańców gmin wiejskich i wiejsko-miejskich z terenu całej Polski.

Zapraszamy do czytania artykułów powstających w ramach projektu!