Prawo a praktyka działania w organizacjach wiejskich

Szkolenia prowadzone były w latach 2008-2009, w Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Łowiczu.

Ich celem było podniesienie wiedzy i umiejętności osób aktywnych społecznie w zakresie zarządzania organizacjami wiejskimi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów formalno – prawnych. Uczestnikami szkoleń byli przedstawiciele organizacji, które uzyskały dotacje w ramach konkursu „Nasza wieś naszą szansą – 2007”.

W latach 2008-2009 przeprowadzono dwa trzydniowe szkolenia. Łącznie udział w nich wzięło 61 osób (reprezentantów 57 organizacji pozarządowych).

Ponieważ u przedstawicieli zarządów organizacji zaobserwowano niski poziom wiedzy dotyczącej obowiązujących przepisów księgowo-prawnych, postanowiono uzupełnić i rozszerzyć zakres warsztatów i kontynuować je pod nazwą „Księgowo-prawne podstawy działania organizacji wiejskich”. Szkolenie o tej tematyce prowadzone jest do dziś. Więcej na http://fundacjawspomaganiawsi.pl/activity/warsztaty-szkoleniowe/