Warsztaty szkoleniowe

Zapraszamy na nasze cykliczne warsztaty!

Od początku swojego istnienia Fundacja Wspomagania Wsi (a wcześniej także Fundacja Wspomagająca Zaopatrzenie Wsi w wodę) prowadzi szkolenia i warsztaty dla mieszkańców z obszarów wiejskich.

Regularnie od 2005 roku Fundacja merytorycznie wspiera członków lokalnych organizacji wiejskich w ich społecznej działalności. Celem tego programu jest wspieranie aktywnych społecznie osób ze wsi i małych miasteczek, poprzez podnoszenie ich umiejętności planowania i realizacji projektów na rzecz własnych społeczności oraz zarządzania organizacjami, do których należą.

Obecnie zapraszamy lokalnych liderów z obszarów wiejskich (i z miasteczek do 6000 mieszkańców) na cztery warsztaty, które odbywają się w Łowiczu (woj.łódzkie).

Łącznie od 2005 r. do końca 2015 r. w 165 warsztatach w  Łowiczu uczestniczyło 3635 osób, przedstawicieli 2069 organizacji.

Lista warsztatów:

 • Warsztat KOMUNIKACJA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. Więcej informacji
  Data warsztatu Termin zamknięcia naboru uczestników
  25-28 maja 2017r. 11 kwietnia 2017r.
 • Warsztat PLANOWANIE i REALIZACJA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH i PARTNERSTW. Więcej informacji
  Data warsztatu Termin zamknięcia naboru uczestników
  8-11 czerwca 2017r. 4 maja 2017r.
 • Warsztat PROJEKT. I CO DALEJ? Więcej informacji 
  Data warsztatu Termin zamknięcia naboru uczestników
  16-19 marca 2017 r. brak miejsc
 • Szkolenie KSIĘGOWO-PRAWNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA WIEJSKĄ ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ. Więcej informacji
  Data warsztatu Termin zamknięcia naboru uczestników
  30 marca – 2 kwietnia brak miejsc

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.

Warsztaty organizowane są cyklicznie, a informacje o naborze ogłaszane są co kwartał.

Dodatkowych informacji udziela:

Monika Słotwińska-Łychota
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1
01-022 Warszawa
e-mail: mslotwinska@fww.org.pl
tel.: (+22) 636 25-70 do 75; faks: (+22) 636 62 70