Wspomaganie grup producenckich

Program prowadzono w latach 2000-2003 dla 7 grup producenckich (441 rolników z terenu 24 gmin z województw warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego).

Dziedziny produkcji rolnej, którymi zajmowały się grupy, obejmowały uprawę roślin zbożowych i oleistych, hodowlę żywca wieprzowego, produkcję mleka, uprawę warzyw i owoców oraz chmielu. Dla rolników prowadzone były szkolenia, warsztaty i konsultacje dotyczące m.in. zagadnień prawnych (wybór prawnej formy grupy, opracowanie statutu, dostosowanie statutu do wymogów ustawy o grupach producentów, umowy spółki, formy zatrudnienia pracowników). Ponadto omawiano korzyści płynące ze wspólnego działania, planowanie i organizację działalności grupy, zasady negocjacji handlowych, inwestycje grupowe, zarządzanie, korzystanie z internetu i poczty elektronicznej.

W 2000 roku przeprowadzono łącznie szkolenia i warsztaty trwające 24 dni dla grup objętych ścisłym programem oraz trzy szkolenia w Lesku, Pasłęku i Klukowie dla innych rolników z zakresu zakładania i funkcjonowania grup producenckich. Wzięło w nich udział 95 osób. Wszystkim chętnym rolnikom z obszaru kraju udzielane były konsultacje telefoniczne na temat prowadzenia działalności grup producenckich.

W 2000 roku 3 grupom producentów biorącym udział w projekcie udzielono dotacji na pokrycie kosztów działalności (koszty osobowe i rzeczowe) oraz na zakup sprzętu komputerowego. Łączna kwota dotacji wyniosła 64.800 zł.

W 2001 roku przeprowadzono 22 szkolenia i spotkania konsultacyjne dla członków grup i ich zarządów – łącznie dla 320 osób z około 80 gmin.

Rolnikom udzielono ponad 120 porad telefonicznych z zakresu zagadnień związanych z działalnością grup producentów. Wydano drukiem publikację pt. „Podstawy prawne tworzenia i działalności grup producentów” – nakład 1700 egz.

W 2002 roku przeprowadzono 5 szkoleń oraz zorganizowano trzy spotkania, na których grupy przedyskutowały kwestie swojego dalszego rozwoju. W wyniku współpracy z Fundacją jedna z grup złożyła odpowiedni wniosek i otrzymała 130 000 dotacji na pokrycie swoich kosztów administracyjnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Trzem grupom udzielono dotacji na łączną kwotę 29 820 złotych na pokrycie części kosztów działalności.