Zakorzenione spotkały się w Łochowie. Zjazd liderek dla środowiska

Jędrek Godlewski, 27 listopada 2023 (14:44)
Za nami trzy dni rozmów, dyskusji i warsztatów o działaniach społecznych wokół przyrody w naszym otoczeniu. W Łochowie niedaleko Warszawy odbył się zjazd liderek i organizacji działających dla środowiska w ramach programu Zakorzenione. W spotkaniu uczestniczyło ponad sto osób.

Zakorzenione to program skierowany do liderek – sołtysek, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, a także przedstawicieli i przedstawicielek organizacji lokalnych z województw podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lub Kaszub czy wschodniej części Mazowsza, którzy realizują lub chcą realizować działania prośrodowiskowe z mieszkańcami na obszarach wiejskich.

Do Programu Zakorzenione dołączyły organizacje lokalne, które wzięły udział w specjalnie dla nich przygotowanych działaniach edukacyjnych – webinarach, konsultacjach z ekspertami, spotkaniach regionalnych i wydarzeniach sieciujące liderki, organizacje i partnerów.

Organizatorki projektu Zakorzenione. fot. FWW

 

Jednym z nich było spotkanie w Łochowie, które odbyło się w dniach 23-25.11.2023. Z inicjatywy Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji Roll-na, grupy Sołtyski, Fundacji Aktywizacji i Rozwoju FARMa oraz Fundacji Polska z Natury zorganizowano zjazd dla osób uczestniczących w projekcie.

Spotkanie w Łochowie rozpoczęliśmy przywitaniem uczestniczek i uczestników przez organizatorki. Następnie Joanna Morawska, sołtyska Wólki Kozodawskiej (woj. mazowieckie) opowiedziała o działaniach mieszkańców dla przyrody w Wólce.

Justyna Duriasz-Bułhak z Fundacji Wspomagania Wsi przeprowadziła sesję „O zmieniającej się wsi”. Uczestnicy i uczestniczki mówili jak zmieniły się ich miejscowości w ostatnich latach. Nie zabrakło części integracyjnej pomiędzy dyskusjami.

W specjalnie zaplanowanych sesjach stolikowych przypominaliśmy sobie co rosło w ogrodach naszych babć, dyskutowaliśmy o starych miedzach, zadrzewieniach śródpolnych, mokradłach w wiejskim krajobrazie. Rozmawialiśmy o relacjach między ludźmi a zwierzętami. Zastanawialiśmy się jak ograniczać wytwarzanie odpadów. Spisane wnioski przedstawiali na forum sami uczestnicy (poniżej):

W ostatniej części tego dnia, w specjalnie zaplanowanych sesjach stolikowych, przypominaliśmy sobie co rosło w ogrodach naszych babć, dyskutowaliśmy o starych miedzach, zadrzewieniach śródpolnych, mokradłach w wiejskim krajobrazie. Rozmawialiśmy o relacjach między ludźmi a zwierzętami. Zastanawialiśmy się jak ograniczać wytwarzanie odpadów. Spisane wnioski przedstawiali na forum sami uczestnicy.

Drugi dzień spotkania to sesje warsztatowe. Zaczęliśmy od dwóch tur warsztatów pn. Różnorodność biologiczna – jak ją rozumieć, jak o nią dbać?

 • Natalia i Maciej Jędrzejczak z Kasztelania Ostrowska opowiedzieli o ekosystemach naturalnych (łąki, lasy, rzeki).
 • Od Krzysztofa Koniecznego Pan od przyrody dowiedzieliśmy się o dzikich zwierzętach w naszej okolicy.
Po południu skupiliśmy się na dyskusji o budowaniu społeczności lokalnej wokół środowiska.
[dalsza część relacji pod zdjęciami]
Ostatniego dnia chętne liderki i organizacje uczestniczące w programie Zakorzenione przedstawiły swoje projekty. Był to czas na lepsze poznanie się i wymienienie doświadczeniami we wspólnej dyskusji. Słuchaliśmy i rozmawialiśmy na następujące tematy:
 • Nowe życie starej szkoły. O rodzimych nasadzeniach wokół budynku dawnej, wiejskiej szkoły w ramach programu Zakorzenione Maria Swatek, Alina Kubik, Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Dolina Kacanki (Wiązownica-Kolonia, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie)
 • Dobre praktyki w ogrodzie uwzględniające bioróżnorodność. O gatunkach rodzimych, inwazyjnych, małej retencji i kompostowaniu. Justyna Król, KGW Mingosianki (Mingosy, powiat siedlecki, woj. mazowieckie)
 • Wzmacnianie i ochrona różnorodności owadów zapylających na wsi, ze szczególnym uwzględnieniem dzikich pszczół. Kamila Chomicz, Fundacja MI-RO-RO (Lisiewiec, powiat gdański, woj. pomorskie)
 • Upiększenie terenu wiejskiej świetlicy. O rodzimych nasadzeniach w ramach programu Zakorzenione. Monika Bałazy, Barbara Broda, KGW Żarnowica (Żarnowica, powiat miechowski, woj. małopolskie)
 • Jak ustawa o dostępie do informacji publicznej pomaga w działalności strażniczej lokalnych organizacji przyrodniczych. Witold Wantoch-Rekowski, Marcin Jaworski, Stowarzyszenie Nenufar (Bytów, powiat bytowski, woj. pomorskie)
 • Wieś przeciwko szkodliwej inwestycji. Jak udało się zablokować plany składowiska gruzu. Monika Siemion, sołtyska miejscowości Karakule (Karakule, powiat białostocki, woj. podlaskie)
 • Jak odbetonować małe miasto? O spotkaniach z mieszkańcami i urzędnikami. Klaudia Szczygielska, Anna Matczak, Stowarzyszenie Radzyń Moje Miasto (Radzyń Podlaski, powiat radzyński, woj. podlaskie)
 • Skarby przydomowych ogrodów: pszczoły, zioła i owoce. Harmonia w przyrodzie i cuda natury zamknięte w słoiku. Regina Musiał, Agnieszka Sopala, KGW Szklana (Szklana, powiat proszowicki, woj. małopolskie)
 • Poprawa wizerunku wsi w ramach programu Zakorzenione: mała architektura i nasadzenia. Joanna Kowalska, Ewa Domin-Boniecka, KGW Laski z Baranówki (Baranówka, powiat braniewski, woj. warmińsko-mazurskie)
 • Dobre praktyki w ochronie bociana białego. Ochrona zagrożonych gniazd i siedlisk, ratowanie ptaków kontuzjowanych, edukacja i współpraca międzynarodowa. Ireneusz Kaługa, Grupa EkoLogiczna, (Brzozów, powiat siedlecki, woj. mazowieckie)

Spotkanie zamknęliśmy dyskusją podsumowującą z osobami uczestniczącymi oraz wykładem Jacka Pietrusiaka z FWW pt. „Bądźmy przyjaźni wodzie”.

Po więcej informacji dla aktywnych osób działających na wsi zapraszamy na Witrynę Wiejską – portal Fundacji Wspomagania Wsi. Zapraszamy także na naszą grupę na FB Działamy dla Wsi.

Tekst i zdjęcia: Jędrzej Godlewski, Magdalena Gromek-Kowalczyk, Fundacja Wspomagania Wsi

***

Partnerami programu Zakorzenione są Fundacja Roll-na, grupa Sołtyski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Aktywizacji i Rozwoju FARMa, Fundacja Polska z Natury. Więcej o Programie znajduje się na stronie www.fundacjawspomaganiawsi.pl/activity/zakorzenione oraz www.zakorzenione.org