Akademia Wójta

Spotkania dla wójtów i burmistrzów

 

Akademia Wójta to cykliczne, trwające od 2012 roku spotkania samorządowców (głównie wójtów i burmistrzów) mające na celu uzupełnianie wiedzy wobec zmieniającego się prawa, postępu technologicznego i społecznego. Celem programu jest rozwijanie współpracy z samorządowcami jako rzeczywistymi gospodarzami procesów rozwojowych i tworzenie okazji do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Pomysł stworzenia Akademii zrodził się w czerwcu 2011 roku podczas debaty podsumowującej Program e-VITA. W czasie tego spotkania zdiagnozowano potrzebę działań edukacyjnych dla starostów, burmistrzów i wójtów małych gmin. Ciągle zmieniające się prawo oraz postęp technologiczny i społeczny wymagają od władz samorządowych nieustannego uzupełniania swojej wiedzy. Tym bardziej, że w małych gminach (wiejskich i miejsko-wiejskich) wójt podejmuje osobiście decyzje w najważniejszych sprawach dotyczących mieszkańców. Celem Akademii Wójta zatem jest umożliwienie samorządowcom stałego uzupełniania wiedzy.

Kilkudniowe spotkania obywają się dwa lub trzy razy do roku, w różnych częściach Polski. O aktualnych naborach informujemy na naszej stronie internetowej, a także poprzez nasz newsletter.

Akademia Wójta organizowana jest przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Mazowieckim Stowarzyszeniem Gmin na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego. Na spotkania Akademii zapraszani są także inni urzędnicy, eksperci, badacze.

Do tej pory odbyły się następujące spotkania:

 1. Zarządzanie informacją – 2011 (Płock)
 2. Zarządzanie oświatą – 2012 (Płock)
 3. Zarządzanie odpadami – 2012 (Płock)
 4. Finansowanie inwestycji beż środków unijnych – 2013 (Uniejów)
 5. Jak wygrać wybory – 2013 (Uniejów)
 6. Pytania przedwyborcze – 2014 (Spała)
 7. Nowa kadencja, nowe wyzwania – 2015 (Spała)
 8. Zarządzanie bezpieczeństwem – 2015 (Spała)
 9. Po co nam ład przestrzenny – 2016 (Wieprz/Spała) – zobacz prezentacje udostępnione przez prelegentów
 10. Zarządzanie oświatą w gminie – 2016 (Sandomierz) – zobacz podsumowanie spotkania
 11. Wójt wobec prawa – 2017 (Trojanów)
 12. Akademia Wójta – 2017 (Łask)
 13. Budowanie własnego wizerunku – 2018 (Spała)
 14. Ja, My Oni, czyli nowa kadencja – 2019 (Turzno)

 

W ramach Akademii Wójta opracowano następujące publikacje:

 • Energia w gminie
  Drogę do energetyki obywatelskiej (rozproszonej) warto rozpocząć od optymalizacji i konsolidacji kosztów zużycia energii elektrycznej na terenie gminy, np. przystępując do samorządowej grupy zakupowej. Następnie należy ocenić możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej społeczności lokalnej. To wymaga sprawdzenia, czy operator sieci dystrybucyjnej (OSD) rozpoczął wymianę tradycyjnych liczników na tzw. liczniki inteligentne, zwane też licznikami zdalnego odczytu. Są one niezbędnym elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych (ang. smart grids), które potrafią harmonijnie integrować zachowania i działania wszystkich przyłączonych do niej użytkowników: wytwórców, odbiorców oraz tych, którzy pełnią obydwie te role, celem zapewnienia zrównoważonego, ekonomicznego i niezawodnego zasilania…
 • Gospodarka odpadowa w gminie
  Problem funkcjonowania nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku jest tak ważny dla samorządów i przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją odpadów, że nieustannie prowadzone są prace jej nad nowelizacją. Niemniej uwagi zgłoszone przez uczestników nie tracą swojego znaczenia i pokazują, na jakie problemy powinny zwrócić uwagę samorządy w czasie wdrażania ustawy. Poradnik składa się z czterech rozdziałów. Od samej ustawy i problemów z jej zapisami, przez konkretne obowiązki samorządów, jak np. naliczanie opłat i konstrukcja przetargów na wywóz śmieci, po punkty selektywnej zbiórki odpadów, czy w reszcie edukację i informację dla mieszkańców.
 • Inwestycje bez pomocy środków unijnych
  Przedstawiamy Państwu kolejny zeszyt Akademii Wójta. Tym razem wspólnie z samorządowcami z całej Polski rozmawialiśmy nad kondycją samorządowych budżetów. Mimo medialnych obietnic, ze środki unijne znów popłyną szerokim strumieniem do samorządów, gminy nauczone poprzednią perspektywą budżetową muszą przygotować działania awaryjne, na wypadek braku możliwości finansowych dalszych działań. Jednocześnie coraz bardziej zaczynają doskwierać nie do końca udane inwestycje. Koszt ich utrzymania spada na barki samorządów. W ciągu minionych lat Polska stała się krajem aquaparków, basenów, hal sportowych i koncertowych nie zawsze mogących samodzielnie funkcjonować….
 • Zmiany w organizacji gospodarki odpadowej na terenach wiejskich, opinie gmin.
  Celem raportu jest przedstawienie opinii samorządów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wobec regulacji przyjętych w ustawie z dnia 1 lipca 2012 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Badanie zostało wykonane w czerwcu 2011 roku.

Koordynatorem programu Akademia Wójta jest Jacek Pietrusiak (jpietrusiak@fww.pl).