O fundacji

Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie rozwoju terenów wiejskich, w tym inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury technicznej obszarów wiejskich. Fundacja wspiera również rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii.

PROGRAMY

  • Mikropożyczkidziałalność mikropożyczkowa Fundacji ma na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich i w miastach liczących do 40 tys. mieszkańców. Obecnie programy pożyczkowe prowadzone są w województwach podkarpackim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i podlaskim.
  • Akademia Wójta – Celem Akademii Wójta jest uzupełnianie wiedzy samorządowców, głównie wójtów i burmistrzów, w zakresie zmieniającego się prawa, postępu technologicznego i społecznego. W pierwszym półroczu 2013 roku przeprowadzono spotkania na temat: „Jak inwestować bez środków unijnych”.
  • Szkolenia dla liderów organizacji lokalnych w Łowiczu – Szkolenia te podnoszą umiejętności osób prowadzących lokalne organizacje pozarządowe w planowaniu i realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnych. Fundacja oferuje cztery tematy szkoleń: – „Planowanie i realizacja projektów społecznych i  partnerstw”, „Projekt. I co dalej?”, „Komunikacja w społeczności lokalnej” i „Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową”.  W 2015 r. zaplanowano realizacje minimum 12 warsztatów, na które zaproszonych zostanie około 230 przedstawicieli lokalnych  organizacji, działających na terenach wsi i małych miast do 6 tyś. mieszkańców.
  • Edukacja finansowa – ABC przedsiębiorczości na wsi II – Głównym celem projektu był wzrost wiedzy ekonomicznej i finansowej oraz umiejętności określenia sytuacji finansowej  gospodarstwa domowego lub rolnego pod kątem uruchomienia działalności gospodarczej.  W ramach projektu 1000 mieszkańców terenów wiejskich uczestniczyło w warsztatach prowadzonych przez lokalnych trenerów edukacji finansowej. W czasie  warsztatów uczestnicy pracowali nad przygotowaniem własnego biznes planu, zdobywają wiedzę dotyczącą podstaw prawnych działalności gospodarczej, oraz aktualnych źródeł finansowania  małego biznesu.
  • Spotkania w Marózie – spotkania aktywnych działaczy organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich. Tak jak w poprzednich latach, zorganizowano je wspólnie z Nidzicką Fundacją Rozwoju „NIDA”, z udziałem finansowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
  • Rzecz o dziedzictwie na wsi – Działania w tej dziedzinie służą propagowaniu ochrony i zachowania wiejskiego dziedzictwa kulturowego oraz możliwości jego wykorzystania w rozwoju społeczności lokalnych. Projekt ten promuje jednocześnie wydaną rzez Fundację w 2011 roku publikację pt. „Rzecz o dziedzictwie na wsi„.
  • Poznawaj Amerykę / Know America – Internetowy konkurs Know America to projekt mający na celu przybliżenie uczniom szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej Stanów Zjednoczonych. Drugim celem konkursu jest promowanie Internetu jako źródła wiedzy z zakresu różnych dziedzin i narzędzia pomocnego w rozwoju intelektualnym.
  • Archiwum Wspomnień Jana Pawła II . VI edycja – [www.wspomnieniajp2.pl] Konkurs organizowany jest od 2010 r. we współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II. Finansowany jest ze środków FWW i Instytutu. Jego celem jest zebranie wspomnień zarówno prywatnych, jak i wpisujących się w kontekst społeczno- polityczny czasów Jana Pawła II i stworzenie archiwum historii mówionej.
  • Oprócz wymienionych wyżej programów Fundacja Wspomagania Wsi realizuje inne mniejsze projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych. Aktualna informacja o działaniach FWW można znaleźć na stronie www.fundacjawspomaganiawsi.pl.

SERWISY INTERNETOWE

Pobierz pdf

Załączniki do artykułu