Rada

W skład Rady Fundacji Wspomagania Wsi wchodzą:

Jacek Ambroziak (Przewodniczący)
Sędzia, radca prawny, minister – szef Urzędu Rady Ministrów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, poseł na Sejm X kadencji, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, współzałożyciel i pierwszy prezes zarządu Bankowej Spółki Prawniczej (obecnie Centrum Prawa Bankowego i Informacji).

 

Irena Gadaj

Prezes zarządu Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (od 2001 roku) i Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA (1994-2017). Autorka i koordynatorka wielu projektów z zakresu rozwoju organizacji pozarządowych, wspierania przedsiębiorczości i rozwoju społeczno-gospodarczego. Animator Dobra Wspólnego, trener i doradca z zakresu instrumentów finansowych (pożyczki, poręczenia, granty rozwojowe), ekonomii społecznej, współpracy finansowej NGO i JST. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Dr Ryszard Kamiński

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Adiunkt w Zakładzie Antropologii Kultury Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Prezes Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich – ogólnopolskiej platformy współpracy wiejskich organizacji pozarządowych. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” – Lokalnej Grupy Działania. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Dorota Komornicka

Prezeska Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika – pierwszego w naszym kraju funduszu lokalnego oraz Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce. Realizatorka wielu programów społecznych, w tym stypendialnych. Członkini Światowego Stowarzyszenia Ashoka. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność społeczną.

 

Marek Klara

Wójt Gminy Miejsce Piastowe na Podkarpaciu w latach 2006 – 2018. Pierwszą kadencję rozpoczął w wieku 26 lat, jako jeden z najmłodszych w Polsce. Współzałożyciel i aktywny członek działającego od roku 200 Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi. Dwukrotnie znalazł się wśród finalistów konkursu Wójt roku (2010 i  2011).  W swojej gminie wprowadza innowacje w organizacji edukacji przedszkolnej i służby zdrowia. Uczestnik programów wymiany młodzieży Fundacji Wspomagania Wsi. Z wykształcenia prawnik i historyk.

 

Adam Tański

Polityk i ekonomista. Członek  Solidarności w latach 1980-81, współpracownik Kościelnego Komitetu Rolniczego. Minister rolnictwa w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (w 1991 r.), prezes Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa od 1992 r. do 31 października 2002 r. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.