Zarząd

Piotr Szczepański

Prezes Zarządu pszczepanski@fww.pl

Ekspert w dziedzinie społecznego i gospodarczego rozwoju wsi, edukacji nieformalnej, wspierania organizacji społecznych, rozwoju i wykorzystania technologii informatycznych oraz mikroprzedsiębiorczości wiejskiej. Od 1999 roku prezes zarządu Fundacji Wspomagania Wsi. Od 1987 do 1999 roku pracował w Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę (z przerwą na pracę w dyplomacji w latach 1989 – 1993). Był zaangażowany w Solidarność w latach 1980 – 1989. W 2011 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Z wykształcenia jest inżynierem.  Zaangażowany w opiekę nad bezdomnymi psami – pracuje także jako wolontariusz w schronisku dla zwierząt.

Justyna Duriasz-Bułhak

Członkini Zarządu jduriaszbulhak@fww.pl

Od 2014 roku członkini Fundacji Wspomagania Wsi. Od kilkunastu lat związana jest z trzecim sektorem, od 16 z Fundacją Wspomagania Wsi. Koordynowała projekty finansowane ze środków własnych FWW, jak i unijnych, prowadziła program związany z ochroną wiejskiego dziedzictwa kulturowego, a także przygotowywała coroczne spotkania w Marózie dla liderów organizacji pozarządowych z terenów wiejskich. Z wykształcenia jest historykiem.

Klara Malecka

Członkini Zarządu kmalecka@fww.pl

W Fundacji Wspomagania Wsi od 2002 roku, w Zarządzie Fundacji od 2022 roku. Wcześniej pracowała w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. W FWW koordynowała i organizowała działania edukacyjne i programy rozwoju lokalnego, m. in. kierowała grupami polsko-ukraińsko-kanadyjskiej wymiany młodzieży i zarządzała programem e-VITA, którego celem był rozwój wsi poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych. Absolwentka ISNS UW.