Regulamin

Przesyłając swoją relację, akceptują Państwo treść poniższego oświadczenia:

Oświadczenie o zgodzie na publikację i archiwizację relacji oraz przechowywanie danych osobowych w ramach akcji „Czas na opowieści”

 1. Organizatorem akcji „Czas na opowieści” jest Fundacja Wspomagania Wsi, działająca pod adresem ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Przesłane przeze mnie teksty i załączone do nich fotografie nie naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskiego osób trzecich; w przeciwnym wypadku poniosę odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszyłem.
 3. Udzielam nieodpłatnie Organizatorowi niewyłącznej licencji do nadesłanych tekstów i załączonych fotografii na czas nieoznaczony, co upoważnia Organizatora do ich korekty i redakcji oraz opublikowania ich w całości w lub w części na stronie internetowej http://fundacjawspomaganiawsi.pl/czas-na-opowiesci/
 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i przechowywanie w postaci elektronicznej moich danych osobowych (imię, nazwisko, województwo, adres mailowy) udostępnianych podczas realizacji akcji na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., przy zachowaniu poniższych warunków:
  • Administratorem powyższych danych jest Organizator. W sprawie przetwarzania danych można się z nami skontaktować wysyłając wiadomość elektroniczną na adres rodo@fww.pl lub pisząc list na adres biura Fundacji.
  • Dane osobowe podałem/-am dobrowolnie.
  • Dane są zbierane w związku z działalnością statutową Organizatora i mogą być wykorzystywane wyłącznie do tych celów.
  • Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Nie mogą one zostać udostępnione nikomu w celach marketingowych lub komercyjnych. Dane osobowe zostaną udostępnione firmom IT, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych
  • Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, uzyskiwania informacji o prawach w zakresie ich ochrony, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia ze zbioru, na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
  • W przypadku gdyby Fundacja przetwarzała dane w sposób niewłaściwy, mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Moje imię i nazwisko zostaną opublikowane, wraz z przesłaną pracą, na stronach internetowych Fundacji Wspomagania Wsi (witrynawiejska.org.pl i fww.org.pl) oraz w mediach społecznościowych. Jeżeli wyrażę taką wolę, praca zostanie opublikowana bez podania tych danych (pod pseudonimem).
 6. Po zakończeniu projektu moje dane osobowe zostaną zapisane w elektronicznej bazie kontaktów Fundacji Wspomagania Wsi i będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji Wspomagania Wsi – Administratora danych, jakim jest informowanie o naszych działaniach na rzecz rozwoju wsi i małych miast (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Te dane będą przetwarzane tak długo, jak Fundacja będzie działać i mieć mi coś do zaproponowania. Jeśli jednak nie chce Pani/Pan, żeby Jej/Jego dane były w naszej bazie kontaktów, prosimy napisanie do nas w tej sprawie na adres rodo@fww.pl. Można to zrobić w dowolnym momencie.