Jak działać na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt domowych i gospodarskich? Internetowe szkolenie za nami

Magdalena Kowalczyk, 17 lipca 2020 (10:18)
Dobre życie ludzi nie jest możliwe, jeżeli w ich otoczeniu są cierpiące zwierzęta.

W czerwcu, podczas cyklu sześciu internetowych warsztatów i wykładów (na planowane szkolenie w Łowiczu nie pozwoliła nam pandemia koronawirusa), spotkaliśmy się z osobami, które działając w organizacjach, nieformalnych grupach lub indywidualnie, prowadzą (lub planują prowadzić) interwencje w sprawach dotyczących niewłaściwego traktowania zwierząt. Celem szkolenia było wsparcie tych osób w skutecznych działaniach, współpracy z mieszkańcami, władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami zobowiązanymi oraz uprawnionymi do działań w zakresie ochrony zwierząt.

Sporo czasu poświęciliśmy przepisom prawnym. Dr Agnieszka Gruszczyńska przedstawiła regulacje prawne dotyczące zwierząt, omówiła wykroczenia i przestępstwa przeciwko zwierzętom oraz możliwości działania, jakie wobec takich czynów mają przedstawiciele organizacji i osoby prywatne. Przekazała wiedzę dotyczącą tworzenia poprawnych programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności.

Polecamy lekturę informatorów jej autorstwa, przygotowanych dla Fundacji Wspomagania Wsi:

Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami bezdomnymi – aspekty prawne

Czyny przeciwko zwierzętom – informator prawny

Agnieszka Gruszczyńska w fundacji ZWIERZ prowadzi Zwierzową Infolinię Bezpłatnej Informacji Prawnej z Zakresu Ochrony Zwierząt.

Agata Saja z Fundacji Siedem Życzeń podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami ze współpracy z gminami w sprawie programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz z policją w ramach prowadzenia interwencji.

O działaniach Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk i praktyce w zakresie prowadzenia interwencji opowiedziały Aldona Sucharzewska i Anna Zielińska.

Anna Gadomska, behawiorystka pracująca z psami i z ludźmi, poprowadziła zajęcia dotyczące komunikacji i współpracy w ramach interwencji. Rozmawialiśmy też o tym, jak mądrze pomagać zwierzętom, żeby rzeczywiście poprawiać ich dobrostan, jak, jeśli to tylko możliwe, wspierać ich właścicieli i jak samemu zachować w tym wszystkim równowagę.

Uczestniczki warsztatów podkreślały znaczenie edukacji mieszkańców w zmienianiu podejścia do zwierząt i ograniczaniu ich bezdomności, w tym przekonywaniu do sterylizacji psów i kotów, czipowania oraz reagowania w sytuacjach, które tego wymagają. Zaznaczały też, jak ważne jest przekonanie wójta do działań na rzecz zwierząt i zaangażowanie odpowiedzialnych przedstawicieli urzędu gminy. To, co uczestnicy docenili w szkoleniu, to podejście do interwencji, do którego zachęcały prowadzące: w pierwszej kolejności nawiązać kontakt i starać się zmienić postępowanie opiekuna, przekonać go/ją i pomóc, jeśli trzeba, a dopiero w sytuacji, gdy nie ma szansy na poprawę traktowania zwierzęcia – odebrać i znaleźć mu nowy dom.

Będziemy kontynuować organizację szkoleń i innych działań edukacyjnych na rzecz dobrostanu zwierząt, ponieważ uważamy, że jest on ważną częścią lokalnego rozwoju. Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę.

 

Koordynacja szkolenia i tekst: Klara Malecka, Fundacja Wspomagania Wsi.