„Zarządzanie emocjami to kluczowa umiejętność społecznika”. Refleksje po warsztatach „Komunikacja w społeczności lokalnej”

Magdalena Kowalczyk, 27 października 2016 (7:57)

W dn. 13-16 października br. w Łowiczu odbyły się kolejne warsztaty Fundacji Wspomagania Wsi „Komunikacja w społeczności lokalnej”. Celem warsztatu było przygotowanie uczestników do skuteczniejszej współpracy z mieszkańcami, władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym. To jeden z czterech cyklicznych warsztatów FWW dla osób działających na rzecz swoich społeczności.

Celem tego  warsztatu jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w przełamywaniu barier utrudniających skuteczną komunikację, w oparciu o zasady zapewniające poszanowanie interesów wszystkich zainteresowanych stron –mówi Monika Słotwińska-Łychota, organizatorka warsztatów .

Trenerka Marzena Łotys (w środku) i Monika Słotwińska-Łychota (po prawej).

W trakcie warsztatu w sposób teoretyczny i praktyczny przedstawiane są zagadnienia i tzw. „umiejętności miękkie”, pomagające lub utrudniające komunikację: skąd się biorą emocje, jak je kontrolować, jakie są ich biologiczne uwarunkowania? Jak przełamywać bariery w komunikacji, jak negocjować, jak rozwiązywać problemy, a nie unikać ich? Podczas warsztatu uczestnicy pracowali także nad poprawnym i pozytywnym promowaniem swoich działań, a także nad wystąpieniami publicznymi.

Ewa Borzeńska, Stowarzyszenie Nasze Świętajno:  To były bardzo owocne warsztaty. Bardzo się cieszę z informacji o emocjach, ponieważ sama jestem żywiołową, emocjonalną osobą. Dowiedziałam się jak można emocjami zarządzać, szczególnie z kontakcie z ludźmi, którzy stają w opozycji do naszych działań. Po przejściu na emeryturę mam więcej czasu na pracę społeczną. Kocham ludzi i będę dla nich pracować, dopóki wystarczy mi sił.

Najważniejsze to zarządzanie emocjami oraz umiejętność jasnego wypowiadania się w kontakcie z ludźmi. Wiem, że trzeba poznać  najpierw swoje potrzeby, żeby zrozumieć potrzeby innych ludzi, aby ich pochopnie nie oceniać, ale raczej zrozumieć. Zarządzanie emocjami to kluczowa umiejętność społecznika – powiedział Piotr Dusyn ze Stowarzyszenia Wędkarskiego w Miłkach.

Wiedza którą uzyskałem tutaj uświadomiła mi w jaki sposób komunikować się, jakich słów używać, by dotrzeć do drugiego człowieka, nie zniechęcić go i przekazać dokładnie to co się chce. Dzięki takiej sprawnej komunikacji można osiągnąć zamierzony cel, można łatwiej rozwiązywać nieporozumienia – powiedział Paweł Zawadka, sołtys wsi Glinianka I .

Dariusz Jóźwik ze Stowarzyszenia Aktywne Serca: Tematy, o których rozmawialiśmy na warsztatach mogą usprawnić zrozumienie i działanie między członkami a zarządem organizacji, ale także między organizacją a beneficjentami. Po warsztatach rozumiem, że jasne i czytelne przedstawianie swoich działań jest bardzo ważne. Dzięki temu społeczność lokalna wie na czym dany projekt polega i dzięki temu chętniej się w niego włącza. W 2009 roku uczestniczyłem w dwóch warsztatach Fundacji Wspomagania Wsi „Planowanie i realizacja projektów społecznych” oraz „Zarządzanie projektami społecznymi” (obecnie „Projekt. I co dalej? – przyp.M.Kowalczyk). Warsztaty dały mi dużo energii do działania. Bezpośrednio po nich napisaliśmy i zrealizowaliśmy dobry projekt. Znam markę szkoleń FWW, dlatego po latach przyjechałem, by zdobyć nowe doświadczenie i nową energię.

Po warsztatach zrozumiałam, jak istotny jest sposób komunikacji ze społecznością lokalną, kierowanie komunikatami w ludzki, nie urzędniczy sposób. Cenne dla mnie jest także rozpoznawanie emocji, zarządzanie nimi, gdyż często w kontaktach z ludźmi to emocje ogrywają kluczowe znaczenie – dodaje Katarzyna Czarnecka ze Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Lisewo.

Warsztaty Fundacji Wspomagania Wsi prowadzone w Łowiczu przeznaczone są dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (zarejestrowanych lub w trakcie rejestracji) działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców. Trzy warsztaty: „Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw”, „Komunikacja w społeczności lokalnej” oraz „Projekt. I co dalej” prowadzi dr Marzena Łotys, psycholożka społeczna mająca doświadczenie w szkoleniach dotyczących komunikacji społecznej i tzw. „umiejętności miękkich”. Czwarty warsztat „Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową” prowadzony jest przez specjalistkę w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych. Obecnie trwa nabór na te zajęcia: http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/warsztaty-i-szkolenia/item/12-ksiegowo-prawne-podstawy-zarzadzania-wiejska-organizacja-pozarzadowa

Autorka: Magdalena Kowalczyk

Fotografie: Monika Słotwińska-Łychota