Nowa gmina w projekcie Nasza Przestrzeń II

Jędrek Godlewski, 26 listopada 2017 (10:14)
W ramach programu Nasza Przestrzeń II w dniu 30 listopada 2017 r. odbędzie się spotkanie z przedstawicielami gminy Lipinki Łużyckie poświęcone planowaniu konsultacji dokumentów planistycznych.

Wspólnie przeanalizujemy sytuację planistyczną w gminie. Zastanowimy się też, w jaki sposób najskuteczniej zaangażować mieszkańców, działaczy, przedstawicieli przedsiębiorców i innych grup w prace nad zasadami kształtowania przestrzeni w gminach.

Spotkanie odbędzie się w godzinach 9:00 – 17:00 w siedzibie Fundacji Wspomagania Wsi.

Jak działa Nasza Przestrzeń II

Do projektu zapraszamy samorządy do 20 tys. mieszkańców, które planują albo już rozpoczęły procedury związane z uchwaleniem planu miejscowego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wspólnie z urzędnikiem odpowiedzialnym za planowanie przestrzenne w gminie określamy cele konsultacji, ich zakres i dobieramy narzędzia. Tworzymy też budżet oraz harmonogram, a następnie przekazujemy grant.

W ramach współpracy z Fundacją zapraszamy też na dwudniowe spotkanie do siedziby FWW. Wspólnie przeprowadzamy diagnozę sytuacji planistycznej (np. powody przystąpienia do planu, obszary) i społecznej (np. kto mieszka w okolicy, na kogo najbardziej wpłyną przyjęte rozwiązania). Następnie wybieramy tematy, które faktycznie warto omówić i ustalić z mieszkańcami.

***

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nasza przestrzeń” kolejne samorządy. Zgłoszenia przyjmujemy w trybie ciągłym. Formularze zgłoszeniowe i opisy projektu znajdują się tutaj.

Projekt „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.