Złocieniec – miasto z klimatem. Także dla inwestorów

Magdalena Kowalczyk, 18 lipca 2018 (11:07)
Złocieniec to miejsko-wiejska gmina położona w województwie zachodniopomorskim, w środkowej części powiatu drawskiego.  Krótkim klipem na YouTube urzędnicy gminy zachęcali mieszkańców do konsultacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Gmina Złocieniec bierze udział w projekcie  „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” prowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi.

W ramach projektu gmina przystąpiła do sporządzania i konsultacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego ulice Piaskową oraz Mirosławiecką. To obszar prawie 113 hektarów, położony w południowo-wschodniej części miasta. W granicach planu działa wiele firm, zatrudniających kilkuset pracowników. Część terenu nadal czeka na inwestorów. Celem sporządzania planów i konsultacji było stworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym stworzenie warunków dla inwestorów tworzących miejsca pracy dla mieszkańców przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego.  Tereny objęte planem proponowane były także do wykorzystania na cele przemysłowe, usługowe i mieszkaniowe.

Do 5 lipca br. mieszkańcy mogli składać wnioski i uwagi do planu.