dabrowa_z_lotu_ptaka

Można zmienić swoją wieś? Można!

Jędrek Godlewski, 28 września 2018 (11:59)
Najtrudniejszy pierwszy krok. Wójt mówi, że centrum wsi „to miejsce, które powinno łączyć ludzi”. Mieszkańcy też twierdzą, że można je przebudować tak, żeby było przyjaźniejsze.

Dzięki pogłębionym konsultacjom społecznym władze i mieszkańcy gminy Dąbrowa (woj. kujawsko-pomorskie) mieli okazję spotkać się, skonfrontować swoje wizje i wspólnie zaplanować zmiany w miejscowości.

Czy można działać wspólnie? Można! Do tej pory w ramach programu Nasza Przestrzeń II rozmowy mieszkańców i samorządu przyniosły zmiany w dokumentach planistycznych w kilkudziesięciu samorządach. Dzięki temu przebudowane zostaną centra miejscowości, powstaną nowe drogi, świetlice, a także tereny inwestycyjne lepiej dopasowane do potrzeb i oczekiwań wspólnot.

Jeśli i Wy chcecie zmienić coś w swojej gminie, powiedzcie włodarzom, że już niedługo startujemy z projektem Nasza Przestrzeń III. Więcej informacji na temat projektu na stronie programu Nasza Przestrzeń.