Jędrek Godlewski, 11 stycznia 2023 (10:18)

Zmarł profesor Jerzy Wilkin, obywatel zatroskany o Polskę. Od lat związany z Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk – IRWiR PAN. Lata życia poświęcił ekonomii, rozwojowi wsi i rolnictwa oraz edukacji studentów.

Był przyjacielem naszej Fundacji. Wszechnica zachowała garstkę jego wystąpień, rozmów i przemyśleń.
Profesor na zawsze zostanie w naszej pamięci.

Wystąpienia prof. Wilkina zachowane na portalu Wszechnica.

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracja powstała z wykorzystaniem fotografii autorstwa Adriana Grycuka – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84447750