Akademia Wójta: o polityce oświatowej w wiejskim samorządzie

Magdalena Gromek-Kowalczyk, 7 listopada 2016 (14:53)

Zarządzanie oświatą i wyzwania dla gmin związane z zapowiedzianą przez rząd reformą edukacji były wiodącym tematem kolejnego spotkania z cyklu Akademia Wójta, które odbyło się w dniach 26-28 października w Sandomierzu. Akademia Wójta organizowana jest przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Mazowieckim Stowarzyszeniem Gmin na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego.

Blisko 30 obecnych na spotkaniu wójtów i burmistrzów mogło wysłuchać wykładów Rafała Szymczaka, eksperta z agencji Profile oraz Katarzyny Wąsińskiej-Jano, kierownika Referatu Oświaty z Urzędu Miasta w Milanówku. Szymczak przedstawił prognozy dotyczące problemów dostępności placówek edukacyjnych w wyniku wdrażania zapowiadanej przez rząd reformy, a Wąsińska-Jano opisała zmiany w systemie edukacji jakie zakłada nowy projekt Ustawy oświatowej. Obu wystąpieniom towarzyszyły liczne pytania samorządowców i żywa dyskusja.

Prezentacja Katarzyny Wąsińskiej-Jano, kierownika Referatu Oświaty z Urzędu Miasta w Milanówku. Fot. Piotr Włodarczyk

– Jesteśmy w fazie wstępnej reformy oświatowej i jest wiele niewiadomych. Przedyskutowaliśmy mnóstwo prostych wydawałoby się problemów, które „w praniu” jak zwykle okazały się dosyć trudne. Zapoznaliśmy się z aktualnym systemem prawnym w tym zakresie oraz proponowanymi zmianami oraz przedyskutowaliśmy, jak przygotować się do tego, aby w naszych gminach przebiegło to jak najsprawniej – opisuje spotkanie Marek Bielewski, burmistrz Wyśmierzyc, siedziby gminy miejsko-wiejskiej w województwie mazowieckim.

Prezentacja Katarzyny Wąsińskiej-Jano, kierownika Referatu Oświaty z Urzędu Miasta w Milanówku. Fot. Piotr Włodarczyk

Uczestnicy Akademii Wójta zgodnie podkreślają, że mimo iż sprawują swoje urzędy w różnych częściach kraju, spotykają się z podobnymi problemami. Dlatego możliwość wymiany doświadczeń z innymi samorządowcami, oprócz wysokiego poziomu prezentacji prelegentów, jest najważniejszą wartością, jaka stoi za tymi spotkaniami. – Ponieważ jest to niewielkie gremium, w rozmowach kuluarowych i nie tylko prowadzona jest merytoryczna dyskusja, gdzie możemy się wymienić różnymi doświadczeniami, bo każdy z nas jakiś bagaż doświadczeń w roli wójta niesie i każdy ma różne rozwiązania istniejących u siebie problemów. Rozmowy o  tych rozwiązaniach są dla nas bardzo ważne – tłumaczy Małgorzata Chrapek, wójt gminy wiejskiej Wieprz w województwie małopolskim, która w Akademii Wójta uczestniczy już dziewiąty raz.

Jacek Pietrusiak z Fundacji Wspomagania Wsi, kierownik programu Akademia Wójta, podkreśla, że oświata jest jednym z kluczowym elementów funkcjonowania gminy i wszelkie zmiany w tej dziedzinie mają olbrzymie znaczenie dla samorządu. – Zaplanowane przez rząd połączenie szkół podstawowych i gimnazjów oznacza zupełną reorganizację nie tylko w nazwach, ale również restrukturyzację całego systemu – tłumaczy wybór tematu ostatniej Akademii. – Chcieliśmy na jesiennym spotkaniu po raz pierwszy zderzyć uczestników z tym problemem, tak żebyśmy mogli ewentualnie wrócić do tematu na wiosnę już z pewnymi przemyśleniami, które pomogłyby nam wypracować model przechodzenia przez te zmiany.

Uczestnicy październikowej Akademii Wójta. Fot. Piotr Włodarczyk

Akademia obchodzi jubileusz

Akademia Wójta współorganizowana jest przez Fundację Wspomagania Wsi i Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego od pięciu lat. Spotkania odbywają się dwa razy w roku – na wiosnę i jesienią. – Wójtem może zostać każdy, i dobrze, ale może mu w takim razie brakować wiedzy, która jest potrzebna do rozwiązywania bardzo różnorodnych problemów gminy. Chcemy tę wiedzę uzupełnić – wyjaśnia ideę Akademii jej kierownik.

Jacek Pietrusiak (po lewej) podczas dyskusji „Czy samorząd może wspierać lokalny biznes?”. Fot. Piotr Włodarczyk

– To nie my sami jako organizatorzy decydujemy jaki będzie temat, tylko konsultujemy go z naszymi uczestnikami. Zbieramy informacje, śledzimy na bieżąco potrzeby i wspólnie ustalamy tematy. Dzięki temu coraz więcej osób do nas przyjeżdża – mówi Wiesława Kwiatkowska, członek zarządu Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – partner programu Akademia Wójta a jednocześnie burmistrz Milanówka.

Wiesława Kwiatkowska z  Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Fot. Piotr Włodarczyk

Spotkania dostarczają cennej wiedzy nie tylko ich uczestnikom, ale również organizatorom. – Zawsze mówię, że my „wampirzymy” na uczestnikach spotkań „wysysając” z nich wiedzę i doświadczenie. Uważamy, że pracując głównie z liderami organizacji pozarządowych działających na wsi musimy również pamiętać o samorządach. Sprawny urząd, to również zadowoleni mieszkańcy – podkreśla Jacek Pietrusiak.

Tekst: Piotr Włodarczyk

Rekrutacja na kolejne spotkania Akademii Wójta zostanie ogłoszona w lutym 2017 roku. O terminach na bieżąco będziemy informować na stronie fundacjawspomaganiawsi.pl.