Odbyło się XIV Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie

Magdalena Gromek-Kowalczyk, 7 czerwca 2015 (14:28)
Podczas XIV Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich, które odbyło się w dniach 21-23 maja 2015 r., rozmawialiśmy o chlebie powszednim wiejskiej organizacji. Jak dbać o jej jakość, stabilność i ciągłość w zwykłych codziennych działaniach? Jak wzmacniać jej autonomię w świecie zewnętrznych funduszy, programów i strategii? Na co można realnie wpłynąć w najbliższym otoczeniu, by ludziom żyło się lepiej?

Tradycyjnie uroczystego otwarcia Spotkania w Marózie dokonali (od lewej): Radosław Jasiński z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Krzysztof Margol z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA i Piotr Szczepański z Fundacji Wspomagania Wsi

Wykład inauguracyjny „O doli i niedoli agentów zmiany”, czyli o etapach życia każdej (prawie) innowacji społecznej wygłosiła Agata Stafiej-Bartosik, przedstawicielka polskiego oddziału organizacji Ashoka:

W oparciu o historie ponad 3000 innowatorów społecznych z całego świata możliwe jest określenie kolejnych etapów życia innowacji społecznej niezależnie od tego, gdzie i kto ją wdraża, ani jakiego obszaru innowacja ta dotyczy. Dzięki wykładowi Agaty Stafiej-Bartosik słuchacze mogli dowiedzieć się miedzy innymi, jak członkowie Ashoki – wybitni innowatorzy społeczni – radzą sobie ze stresem codziennej pracy i w jakich okolicznościach wpadają na rewolucyjne pomysły (opis wykładu znajduje się na Witrynie Wiejskiej).

Główną merytoryczną część Spotkania, które przebiegło pod hasłem „Organizacja lokalnie” stanowiły tzw. „koszyki”, czyli dyskusje w grupach pod kierunkiem moderatora. W 2015 roku uczestnicy rozmawiali na następujące tematy:

1. Co poza dotacjami? O pozyskiwaniu środków na działalność organizacji
Wiele organizacji pozarządowych szukając wsparcia swojej działalności najczęściej myśli o zewnętrznych dotacjach. Mają one swoje zalety, ale mają też i wady, z których największą jest uzależnienie tego, co robi organizacja i w jaki sposób, od wymogów donatora.  Tak nie musi się dziać, organizacje mogą korzystać z wielu innych, alternatywnych, źródeł i sposobów finansowania swojej działalności. Wymaga to często zmiany tradycyjnego sposobu myślenia o pozyskiwaniu funduszy. Ta zmiana ułatwia organizacji prowadzenie autonomicznej, w miarę stabilnej działalności.  Jak to osiągnąć? O tym rozmawialiśmy w trakcie spotkania, wymieniając się dobrymi i złymi doświadczeniami i pomysłami, wskazując nowe możliwości, myśląc o zmianie podejścia do pozyskiwania funduszy.  Współprowadzenie: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

2. Niezwykły potencjał wspólnej zabawy
Festyn, piknik, dożynki, dni gminy – to okazje do zabawy, w której bierzemy udział spontanicznie i bez ponoszenia większych kosztów. To także okazja do wzmocnienia więzi sąsiedzkich, nauczenia się różnych rzeczy, pomocy bliźnim czy wyrażenia swojej opinii. W ciągu jednego festynowego popołudnia można wiele zdziałać dla mieszkańców a zwłaszcza z mieszkańcami. Dzieliliśmy się doświadczeniami organizatorów i uczestników festynów, poznawaliśmy ciekawe przykłady z różnych miejsc na świecie oraz rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób zaplanować i przeprowadzić to wydarzenie aby nie tylko dawało okazję do dobrej zabawy ale też angażowało, integrowało i zachwycało jego uczestników.

3. Poza moim podwórkiem
Jak mogę wpłynąć na to, aby w mojej wsi było ładniej i wygodniej? Jakie potrzeby związane z przestrzenią mają różne grupy mieszkańców i w jaki sposób możemy je zaspokoić działając w organizacji? Dyskutowaliśmy m.in. o społecznych konsultacjach przy tworzeniu prawa miejscowego, akcjach podejmowanych przez mieszkańców na rzecz wspólnych przestrzeni, wpływie na decyzje rady gminy, ratowaniu zabytków. Rozmawialiśmy również o tym, co decyduje, że w danym miejscu czujemy się dobrze i bezpiecznie, co temu przeszkadza oraz w jaki sposób tworzyć miejsca przyjazne do życia i działania.
4. Nasz fundusz sołecki
Fundusz sołecki jest narzędziem służącym poprawie życia mieszkańców danej wsi, jednocześnie zaś kształtuje postawy obywatelskie, zachęcając ludzi do wpływania na ważne dla nich sprawy. Byłoby dobrze, gdyby jak najszersze grono mieszkańców angażowało się w decydowanie o jego przeznaczeniu. Czy tak jest w rzeczywistości? Wymienialiśmy się doświadczeniami z wdrażania funduszy tworząc listę najważniejszych problemów i wskazując ich przyczyny. Określaliśmy co należy zmienić w dotychczasowej praktyce (temat współprowadzony był przez Instytut Spraw Publicznych).

Merytorycznym uzupełnieniem „koszyków” były warsztaty (ich szczegółowy opis znajduje się tutaj):
1. Budowanie wspólnoty w oparciu o zabawę przy poszukiwaniu tradycji
2. Budowanie wizerunku organizacji
3. Dobre spotkanie. Jak je poprowadzić, by było efektywne?
4. Fundusz sołecki narzędziem budowania wspólnoty
5. Komunikacja NGO – samorząd
6. Jak skutecznie zbierać pieniądze od obywateli?
7. Fundraising sposobem budowania kapitału społecznego organizacji
8. Wspólnie zaplanujmy rozwój przestrzenny naszej wsi

Program całego Spotkania znajduje się tutaj.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, który powstał podczas spotkania:

Zapraszamy także do obejrzenia galerii zdjęć z XIV Spotkania, przygotowanej przed redaktorów Witryny Wiejskiej: www.witrynawiejska.org.pl

 

Organizatorami Spotkania są: Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
Spotkanie współfinansowane jest przez Fundację Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności