Podpisz manifest w sprawie dobrego prawa dla organizacji społecznych w Polsce

Magdalena Gromek-Kowalczyk, 5 lipca 2023 (19:15)
Forum Darczyńców rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod manifestem i rekomendacjami dotyczącymi dobrego prawa dla fundacji.

Te dokumenty są owocem cyklu 10 seminariów i warsztatów, podczas których wspólnie zastanawialiśmy się, jakich regulacji prawnych potrzebujemy, aby zarówno fundacje, jak i szerzej – organizacje społeczne, mogły rozwijać się w Polsce. Praca nad nimi trwała dwa lata i zaangażowało się w nią 250 osób z całej Polski.

Obecnie prawo zniechęca do działalności społecznej (jest niejasne, skomplikowane i niedopasowane do potrzeb). Dotyczy to grupy liczącej co najmniej 500 000 obywateli/lek zaangażowanych w działania społeczne.

Manifest i rekomendacje to dwa osobne, ale powiązane ze sobą dokumenty. Manifest to wersja „dla zajętych” i zawiera trzy główne postulaty. Dopominamy się o:

1.Realny dialog obywatelski, w którym głos organizacji w sprawach publicznych będzie wysłuchany i uwzględniony.

2. Zniesienie utrudnień biurokratycznych i tworzenie prawa opierającego się na zaufaniu do obywateli.

3. Finansowanie działań społecznych i wspieranie filantropii.

Rekomendacje mają wymiar praktyczny i pokazują pożądany kierunek zmian w tematyce takiej jak: nadzór nad działalnością organizacji, zakres sprawozdań i finansowanie działalności organizacji.

Link do Manifestu

Link do Rekomendacji

 

Co teraz? 

Chcemy wykorzystać te dokumenty w praktyce. W okresie przedwyborczym chcemy wpłynąć na to, aby wypracowane postulaty zostały uwzględnione w programach politycznych, deklaracjach polityków i w debacie publicznej.

Zapraszamy:

  • do składania podpisów (za pośrednictwem mechanizmu zamieszczonego poniżej na stronie ngo.pl);
  • do korzystania z tych dokumentów, np. przekazywania ich osobom kandydującym w wyborach parlamentarnych, z którymi macie kontakt  lub innym osobom, które mają wpływ na debatę o rozwoju Polski;
  • do korzystania z treści zawartej w tych dokumentach, kopiowania fragmentów i wykorzystywania w Waszej komunikacji.

Podpis można złożyć klikając na poniższy link (mechanizm do podpisywania znajduje się pod artykułem na ngo.pl) i zajmuje to chwilę.

PODPISZ MANIFEST 

Czy manifest i rekomendacje dotyczą tylko fundacji?

Manifest i rekomendacje są próbą zmierzenia się z wyzwaniami, których doświadcza cały trzeci sektor, nie tylko fundacje. Z tego względu część postulatów ujęto ogólniej i użyto zwrotu „organizacje społeczne”.

O projekcie „Silniejszy głos organizacji społecznych w działaniach rzeczniczych”:

Organizacją, która zainicjowała oraz koordynowała proces powstania manifestu i rekomendacji jest Forum Darczyńców w Polsce. Partnerem projektu, w ramach którego powstał manifest i rekomendacje, jest Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt realizowany jest z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Źródło: Informacja Forum Darczyńców