Poszukujemy lokalnych przedstawicieli funduszu pożyczkowego na terenie Polski Wschodniej

Magdalena Gromek-Kowalczyk, 23 stycznia 2017 (15:25)
Fundacja Wspomagania Wsi poszukuje przedstawicieli funduszu pożyczkowego/doradców pożyczkowych, którzy będą obsługiwać program pożyczkowy na terenach wiejskich i w miastach (do 40 tys. mieszkańców) w powiecie swojego zamieszkania i powiatach sąsiadujących, w województwach  lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Współpraca Fundacji z przedstawicielami/doradcami oparta jest o umowę o współpracę. Oznacza to, że przedstawiciele/doradcy prowadzą własną działalność gospodarczą.

Przedstawiciel / doradca odpowiedzialny będzie za:

 • pozyskiwanie nowych pożyczkobiorców,
 • pomoc pożyczkobiorcom w opracowaniu wniosku o pożyczkę,
 • udział w procesie rozpatrywania wniosków o pożyczki oraz w nadzorze i egzekwowaniu ich spłat,
 • kontrolę wykorzystania środków z przyznanych pożyczek na podstawie faktur, rachunków itp.
 • stały kontakt  z pożyczkobiorcami w okresie spłaty pożyczki,
 • składanie Fundacji miesięcznych sprawozdań ze swojej działalności ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń w spłatach pożyczek,
 • rozwijanie i utrzymywanie dobrych kontaktów ze środowiskiem lokalnym, organizacjami lokalnymi i władzami samorządowymi,
 • branie udziału w szkoleniach organizowanych przez Fundację oraz stałe samokształcenie.

Ważne, by doradca pożyczkowy znał realia lokalnego środowiska, potrafił się w nim umiejętnie poruszać oraz miał łatwość w nawiązywaniu kontaktów z mieszkańcami. Warto, by znał sytuację społeczno-ekonomiczną swojego terenu, by móc przekazywać wiedzę i  doradzać przedsiębiorcom. Ponieważ w dużej mierze jest to samodzielna praca, oczekujemy łatwości w podejmowaniu decyzji i umiejętności rozwiązywania konfliktów, gdy sytuacja będzie tego wymagać.

Inne warunki:

 • wykształcenie co najmniej średnie (preferowana wiedza i doświadczenie w praktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej),
 • własna działalność gospodarcza,
 • posiadanie samochodu, prawa jazdy kat B oraz praktycznej umiejętności jazdy,
 • posiadanie komputera i dobra znajomość programów pakietu Office,
 • posiadanie telefonu komórkowego i aktywne posługiwanie się pocztą elektroniczną i komunikatorami internetowymi,
 • preferowane są osoby zamieszkałe na terenach wiejskich i miastach do 40 tysięcy mieszkańców.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają: Anna Kosidło: kosidlo@fww.pl lub Wojciech Chmiel: wchmiel@fww.plOsoby zainteresowane prosimy o składanie CV drogą elektroniczną. 

***

Od początku istnienia swojej działalności Fundacja Wspomagania Wsi prowadzi działalność mikropożyczkową dla przedsiębiorców z wybranych województw. Od 1997 roku udzieliliśmy ponad 17 600 pożyczek na łączną kwotę ponad 200 milionów złotych, działając w partnerstwie z szeregiem instytucji.

Nasze pożyczki są tanie, bezpieczne i łatwe do uzyskania. W realizacji tego zadania wspiera nas grupa współpracujących z Fundacją lokalnych przedstawicieli – doradców pożyczkowych. To z nimi w pierwszej kolejności kontaktują się przedsiębiorcy zainteresowani pożyczką.

Obecnie mieszkańcy wsi województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego mogą ubiegać się o pożyczkę do 20 lub 40 tysięcy złotych (w zależności od źródła środków finansowych). Pożyczki są przeznaczone na uruchomienie i rozwój firmy, w tym na cele inwestycyjne oraz cele obrotowe (z wyłączeniem działalności rolniczej). Zapraszamy na stronę www.fundacjawspomaganiawsi.pl/mikropozyczki