Konsultacje w Łomazach - Nasza Przestrzeń II

Przeprowadź dobre konsultacje dokumentów planistycznych. Program Nasza Przestrzeń III

Jędrek Godlewski, 1 grudnia 2020 (15:17)
Wciąż zapraszamy gminy do wzięcia udziału w programie Fundacji Wspomagania Wsi Nasza Przestrzeń III. Inicjatywa ta wspiera merytorycznie i finansowo samorządy w zaplanowaniu i przeprowadzeniu dobrych konsultacji dokumentów planistycznych.

W ramach Naszej Przestrzeni współpracujemy z przedstawicielami samorządów, którzy chcą, aby powstające dokumenty lepiej odpowiadały na potrzeby mieszkańców i dzięki temu, aby w danym miejscu żyło się lepiej i wygodniej (bo np. obok osiedla mieszkaniowego nie powstawanie chlewnia).

Zapraszamy też urzędników, żeby chętniej i skuteczniej sięgali po narzędzia konsultacji w swojej pracy i byli bardziej otwarci na dialog z mieszkańcami.

 

Jakie wsparcie można uzyskać w ramach programu?

 

  • Pomoc na każdy etapie procedury planistycznej
  • Możliwość nieograniczonych konsultacji z ekspertami od planowania przestrzennego
  • Aplikację internetową usprawniająca proces konsultacji
  • Grant w wysokości ok. 30 000 tys. zł
  • Szkolenia z prowadzenia konsultacji i planowania przestrzennego
  • Dokument planistyczny wspólnie wypracowany z mieszkańcami, lepiej odpowiadający interesom mieszkańców

Więcej informacji, relacje z konsultacji w gminach i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie programu.

 

Jak wygląda proces konsultacji?

Badanie potrzeb

Nie tylko mieszkańcy chcą, żeby otaczająca ich przestrzeń została zagospodarowana tak, by odpowiadała ich potrzebom. Swoje postulaty mogą też zgłaszać przedstawiciele samorządu albo lokalni przedsiębiorcy. Pierwszy etap pracy nad planem to spisanie potrzeb, które (nawet niewyrażone) pojawiają się cały czas w przestrzeni publicznej – w rozmowach, listach do urzędu, planach biznesowych, planach gminy. Powinny one zostać spisane w trakcie spotkań wiejskich, w dyskusjach rady gminy bądź przy użyciu narzędzi badawczych. Świadomość potrzeb pozwoli usprawnić proces konsultacyjny.

Przygotowanie planu konsultacji

Plan konsultacji pozwala na uporządkowanie działań oraz ich usprawnienie. Powstaje we współpracy przedstawicieli urzędu i mieszkańców. Z wielu narzędzi, jakie proponujemy do wykorzystania, mogą oni wybrać te, które będą najbardziej skuteczne w konkretnym przypadku. Narzędzia raz wypróbowane mogą być wielokrotnie używane w innych sytuacjach. Na etapie planowania przygotowujemy się do ich użycia.

Opracowanie i składanie wniosków

Konsultacje planu miejscowego prowadzą do przygotowania wniosków do planu. Wszystkie narzędzia, spotkania, dyskusje, badania ankietowe służą zebraniu informacji i wyrażeniu potrzeb. Na końcu należy je spisać w sposób formalny, zgodnie z wymogami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zbieranie uwag

To etap prezentowania projektu planu miejscowego. W trakcie wyłożenia projektu mieszkańcy mają możliwość przyjrzenia się mu i wniesienia uwag. Dobrze prze-prowadzony proces konsultacji, w szczególności dobre przedyskutowanie potrzeb i opracowanie wniosków sprawiają, że ten etap powinien być formalnością. Może on być również wstępem do innych działań społeczności lokalnej nie-związanych z miejscowymi planami.

 

Powyższe fragmenty pochodzą z poradnika dla urzędników i mieszkańców Konsultacje planu miejscowego. Instrukcja obsługi. Można bezpłatnie pobrać go z naszej strony!

***

Projekt „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.