„Rób coś, kochaj coś, nie bądź gałganem”. Wykłady z Maróza 2018

Jędrek Godlewski, 3 lipca 2018 (13:54)

"Rób coś, kochaj coś, nie bądź gałganem", "Przekroczyć siebie, przekroczyć granice", "O lepszą jakość życia w społecznościach lokalnych" to tytuły wykładów, o których sporo rozmawialiśmy w trakcie tegorocznego Spotkania w Marózie. Zapraszamy do oglądania!

„Lub robić coś… Kochaj kogoś… Nie bądź gałganem… Żyj poważnie!” to myśl Tadeusza Kotarbińskiego, żyjącego w latach 1886-1981, filozofa i etyka, przedstawiciela szkoły lwowsko-warszawskiej.

Krzysztof Magrol, prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida” opowiada o skutecznym działaniu i osiąganiu celu na własnym przykładzie.


„Robicie niezwykłą robotę, bez której wielkie połacie Polski wyglądałyby inaczej, gorzej. Co zrobić żeby ta praca została wyraźniej i szerzej zauważona?”. W swoim wystąpieniu Ignacy Dudkiewicz, redaktor naczelny Publicystyki w portalu ngo.pl, mówi co robić by działania lokalnych NGOsów zostały dostrzeżone. Warto wykorzystywać lokalne media, dopominać się o głos w przestrzeni publicznej, uczestniczyć w konferencjach na wyższych szczeblach. I nie czekać na zaproszenia (one rzadko nadchodzą…), ale samemu być aktywnym.

Korupcja, w świetle prawa to obiecywanie, proponowanie, wręczanie korzyści majątkowych (oraz jej żądanie i przyjmowanie), a także powoływanie się na wpływy i protekcję. Dr Grzegorz Makowski, dyrektor Programu Odpowiedzialne Państwo (Fundacja Batorego) skupił się na temacie korupcji i jakości zarządzania zamówieniami publicznymi, szczególnie w sektorze samorządowym.