Tworzenie gminnych programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałania bezdomności zwierząt

Jędrek Godlewski, 17 grudnia 2021 (9:01)
„Tworzenie gminnych programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałania bezdomności zwierząt” to tytuł drugiego już szkolenia, które zorganizowaliśmy dla urzędników i urzędniczek zajmujących się prawami zwierząt w gminie. W spotkaniu online poprowadzonym przez dr Agnieszkę Gruszczyńską 10 grudnia 2021 r. wzięło udział 26 przedstawicieli_ek samorządu.

Szkolenie objęło 3 godziny wykładu i godzinę dyskusji. Dużo uwagi prowadząca poświęciła własności zwierząt pozbawionych opieki i obowiązkom gminy wobec nich.  Najwięcej czasu podczas dyskusji przeznaczono na omówienie postępowania wobec zwierząt pozbawionych opieki, jednak wciąż formalnie posiadających właściciela.

Dr Gruszczyńska skupiła się też na kwestii kastracji i umowach z lekarzami weterynarii, którzy wykonują zabiegi (w szczególności na potrzebie precyzyjnego określenia, jakie zabiegi lekarz jest zobowiązany wykonać).

Uczestnicy sygnalizowali potrzebę omówienia na osobnym szkoleniu tematu postępowania ze zwierzętami dzikimi, wymagającymi pomocy.

 

Nie było cię na szkoleniu? Zapoznaj się z materiałami dot. tego tematu

Publikacja: Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami bezdomnymi–aspekty prawne

Polecamy też wykłady dotyczące zwierząt w naszym serwisie wszechnica.org.pl

Informacje o Akcji Kastracja oraz zwierzowej infolinii prawnej znajdą Państwo na stronie Fundacji Zwierz.