Webinary filmowe i performatywne – WŁĄCZ Festiwal

Jędrek Godlewski, 10 maja 2023 (16:04)
W ramach festiwalu WŁĄCZ uczestnicy i uczestniczki mają okazję dowiedzieć się więcej o formach twórczych, które wybrali. O tym jak przygotować scenariusz, pracować z bohaterami, dokumentować działania performatywne i jeszcze więcej dowiedzieli się z webinarów przeprowadzonych przez opiekunów i opiekunki ścieżek tematycznych FILM i SZTUKI PERFORMATYWNE. Zapraszamy do oglądania!

 

WEBINARY FILMOWE

Osoby realizujące ścieżkę filmową w ramach WŁĄCZ Festiwalu są wspierane mentorsko. Mogą też liczyć na inspirację i poszerzenie wiedzy o wybranej formie twórczej.

 

 

 

 

WEBINARY PERFORMATYWNE

Osoby realizujące ścieżkę SZTUKI PERFORMATYWNE w ramach WŁĄCZ Festiwalu są wspierane mentorsko. Mogą też liczyć na inspirację i poszerzenie wiedzy o wybranej formie twórczej.

 

 

WŁĄCZ to festiwal form artystycznych i edukacyjnych oraz warsztaty skierowane do młodzieży (15 – 19 lat) i dorosłych współpracujących z młodymi osobami. Naszym zdaniem siłą każdej społeczności jest jej różnorodność. Jest to też temat pierwszej edycji festiwalu WŁĄCZ.