Maróz 2018. Lista zakwalifikowanych osób

Jędrek Godlewski, 16 kwietnia 2018 (15:06)
Nabór na XVII Spotkanie Organizacji w Marózie zakończony. Poniżej prezentujemy listę osób zakwalifikowanych do tegorocznej edycji. Ostateczna lista uczestników zostanie opublikowana 30 kwietnia 2018 r. 

Dziękujemy wszystkim chętnym, którzy wysłali zgłoszenia na XVII Spotkanie Organizacji w Marózie. Z powodu ograniczonej liczby miejsc musieliśmy odrzucić część zgłoszeń. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach spotkamy się z osobami, które tym razem nie znalazły się na liście zakwalifikowanych.

Lista osób zakwalifikowanych

do XVII Spotkania w Marózie

Osobom zakwalifikowanym przypominamy, że aby znaleźć się na ostatecznej liście uczestników, należy do 27 kwietnia 2018 r.  zapłacić opłatę rekrutacyjną w wysokości 35 PLN od osoby na konto nr 21 8834 0009 2001 0000 2121 0057.

Dane do przelewu: -właściciel konta: Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, 13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3
-tytułem: opłata rekrutacyjna za … proszę podać imię i nazwisko osoby, za którą dokonany jest przelew)…

Potwierdzenie wpłaty należy przesłać skanem (email: maroz2018@nida.pl ) lub pocztą (adres: ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica). Faktura będzie wystawiona tylko na prośbę przesłaną mailem (prosimy podać w nim imię, nazwisko, adres, bądź nazwa organizacji, adres, NIP) na adres maroz2018@nida.pl .

Ostateczna lista zakwalifikowanych uczestników zostanie opublikowana 30 kwietnia 2018 r. W przypadku rezygnacji z udziału w Spotkaniu po tym terminie prosimy jak najszybciej powiadomić o tym Fundację NIDA (maroz2018@nida.pl, telefon 89 625 36 51), aby na to miejsce mógł przyjechać ktoś z listy rezerwowej.

Opłata w wysokości 35 PLN nie podlega zwrotowi , chyba że wskaże się na swoje miejsce inną osobę z tej samej organizacji (informacja maroz2018@nida.pl, telefon 89 625 36 51).

W przypadku zmiany wymagana jest zgoda organizatorów. Prosimy o kontakt na adres (maroz2018@nida.pl). Osoby, które przyjadą do Maróza bez uzgodnienia z organizatorami, nie będą mogły uczestniczyć w Spotkaniu.

 

Więcej informacji o XVII Spotkaniu Organizacji w Marózie znajdziesz tu.