Spotkania w Marózie

XIX Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich

 

 

AKADEMIA SKUTECZNEGO DZIAŁANIA

Maróz, 28-30 maja 2020 r.

 

Zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na wsi oraz sołectw na kolejne spotkanie w Marózie.

Akademia Skutecznego Działania jest spotkaniem ludzi mądrych i aktywnych, troszczących się o swoje miejsce i swoją ojczyznę. Ludzi otwartych na innych, ludzi otwartych na wyzwania, znających wartość działania razem. Jeśli działasz na wsi, nie brak Ci pasji i zaangażowania i chcesz jeszcze skuteczniej pracować na rzecz swojej społeczności, spotkaj się w gronie 350 podobnych do Ciebie osób z całej Polski. To okazja do wymiany pomysłów, inspiracji, podzielenia się z innymi tym, co robisz.

W programie znajdą się zajęcia o tym, jak doskonalić misję i pracę społecznika – poprzez dialog, mediację, kontrakt społeczny, pilnowanie jawności działań samorządu, planowanie działań społecznych, a także przeciwdziałanie wypaleniu.

Podamy przykłady, m.in. jak w innowacyjny sposób pracować i bawić się z małymi dziećmi, jak pożytecznie i aktywnie spędzić czas wśród seniorów, jak docenić i chronić dziedzictwo przyrodnicze, dlaczego istnieją i czego dotyczą prawa zwierząt, i wiele, wiele innych.

Na specjalnej sesji oddamy głos uczestnikom, którzy opowiedzą o własnych pomysłach i doświadczeniach.

Wśród zaproszonych gości wystąpi m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar.

Oprócz części zajęć (warsztatów w mniejszych grupach), które wybierane są przez uczestników czasie rekrutacji, pełen program Spotkania obejmie m.in.

 • wykłady,
 • prezentacje dobrych praktyk,
 • jarmark idei,
 • zabawy integracyjne

i zostanie opublikowany w maju. Koszty udziału w spotkaniu, poza opłatą rekrutacyjną i dojazdem, pokrywają organizatorzy.

Aby się zgłosić, należy zapoznać się z

regulaminem Spotkania,

programem warsztatów,

i informacją na temat danych osobowych,

a następnie wypełnić ankietę rekrutacyjną.

Akademia Skutecznego Działania jest dla wszystkich, którzy działają na rzecz społeczeństwa obywatelskiego; którzy szanują własne dziedzictwo i poczuwają się do odpowiedzialności za przyszłość.

Regulamin rekrutacji na Spotkanie w Marózie 28-30 maja 2020 r.

Postanowienia ogólne

Regulamin rekrutacji na XIX OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH”, określa zasady naboru uczestników Spotkania.

Spotkanie odbędzie się w dniach 28-30 maja 2020 r.

Organizatorami Spotkania są Fundacja Wspomagania Wsi oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”. Fundatorami Spotkanie są Fundacja Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Zasady rekrutacji

Rekrutacji na Spotkanie dokonuje Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej „Komisją”. Skład Komisji pozostaje poufny.

Rekrutacja rozpoczyna się z chwilą umieszczenia na stronie internetowej fundacjawspomaganiawsi.pl oraz www.nida.pl informacji o Spotkaniu.

Uczestnik indywidualnie wypełnia ankietę rekrutacyjną udostępnioną na stronie internetowej fundacjawspomaganiawsi.pl oraz www.nida.pl. Ankietę należy wypełnić do 23 marca 2020 r. do godziny 23.59.

Potwierdzenie otrzymane mailem należy wydrukować i po podpisaniu przez wskazane osoby (osoba zgłaszająca się na Spotkanie oraz osoba upoważniona do reprezentowania organizacji) i przystawieniu pieczęci organizacji wysłać do Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA pocztą (adres: ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica) lub skanem (email: maroz2020@nida.pl) do 27 marca 2020 r.

Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości 28 kwietnia 2020 r. Osoby, które wypełniły ankietę, dostaną informację mailową o tym, czy zakwalifikowały się wstępnie do udziału w Spotkaniu.

Aby znaleźć się na ostatecznej liście uczestników, należy zapłacić opłatę rekrutacyjną w wysokości 35 PLN od osoby na konto nr 21 8834 0009 2001 0000 2121 0057. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać skanem (email: maroz2020@nida.pl) lub pocztą (adres: ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica) do  7 maja 2020 r. Faktura będzie wystawiona tylko na prośbę przesłaną mailem wraz z potwierdzeniem przelewu (prosimy podać w nim imię, nazwisko, adres, bądź nazwa organizacji, adres, NIP) na adres maroz2020@nida.pl. Faktura zostanie wystawiona na osobę/organizację, która dokona zapłaty (przykład: wpłaty dokonuje Jan Kowalski – faktura zostanie wystawiona na Jana Kowalskiego, wpłaty dokonuje Stowarzyszenie X – faktura zostanie wystawiona na Stowarzyszenie X).

Niezapłacenie opłaty rekrutacyjnej w powyższym terminie uznaje się za rezygnację z przyjazdu na Spotkanie. Wątpliwości można wyjaśnić mailowo lub telefonicznie do 11 maja 2020.

W przypadku rezygnacji z udziału w Spotkaniu po tym terminie prosimy jak najszybciej powiadomić o tym Fundację NIDA (maroz2020@nida.pl, telefon 89 625 36 51), abyśmy mogli zakwalifikować na to miejsce inną osobę. Opłata w wysokości 35 PLN nie podlega zwrotowi.

Osoby, które przyjadą na Spotkanie, a nie będą widniały na liście rejestracyjnej, nie będą mogły uczestniczyć w Spotkaniu. Ewentualnym warunkiem pozostania takiej osoby na Spotkaniu (w przypadku wolnych miejsc w ośrodku) będzie dokonanie opłaty w wysokości  600 PLN.

Komisja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników.

Od decyzji Komisji w sprawach kwalifikowania uczestników na Spotkanie nie przysługują żadne środki odwoławcze.

Przy wyborze uczestników na Spotkanie Komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę m.in.:

 • przynależność do grup wskazanych w ankiecie rekrutacyjnej
 • kompletność i prawidłowość wypełnienia ankiety rekrutacyjnej
 • kompletność podpisów oraz pieczęci jeśli dotyczy
 • zachowanie terminu wysłania ankiety, przesłania podpisanej ankiety, dokonania opłaty rekrutacyjnej (liczy się data wpływu dokumentów lub środków na rachunek bankowy)
 • liczbę zgłoszeń z jednej gminy i jednej organizacji – kwalifikacja do około 4 osób z terenu jednej gminy oraz nie więcej niż około 2 osób z jednej organizacji
 • frekwencję na szkoleniach w poprzednich edycjach Spotkania
 • merytoryczną zgodność informacji podanych w ankiecie z założeniami Spotkania.

Liczba miejsc na Spotkaniu jest ograniczona.

Postanowienia końcowe

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu lub ujęcia dodatkowych postanowień.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostatecznie decydują Organizatorzy.

Harmonogram rekrutacji

Data Etap Kontakt w przypadku problemów
03.03.2020 Rozpoczęcie rekrutacji
Należy wypełnić on-line krótką ankietę rekrutacyjną dostępną TUTAJ
Problem z ankietą – maroz2020@fww.pl
Pytania o program i rekrutację:
mszymczyk@fww.pl
tel. 22 636 25 70-75
23.03.2020 Koniec przyjmowania zgłoszeń
27.03.2020 Termin wysyłki podpisanych potwierdzeń maroz2020@nida.pl lub
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3
28.04.2020 Lista osób zakwalifikowanych Opublikowana na stronach:

www.fundacjawspomaganiawsi.pl
www.nida.pl

28.04.-07.05.2020 Termin dokonywania opłat maroz2020@nida.pl
Do 11.05.2020 Ostateczna lista uczestników Opublikowana na stronach:

www.fundacjawspomaganiawsi.pl
www.nida.pl

28-

30.05.2020

 Spotkanie w Marózie

 

 

O Spotkaniach w Marózie

Zapraszamy do lektury relacji z zeszłorocznego Spotkania w Marózie i do oglądania zdjęć.

Już od 2001 roku Fundacja Wspomagania Wsi wspólnie z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA organizuje Ogólnopolskie Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. Spotkania odbywają się Marózie (koło Olsztynka, w woj. warmińsko-mazurskim). Celem corocznych Spotkań jest wspieranie rozwoju wsi poprzez zaangażowanie jej mieszkańców w sprawy społeczne i publiczne.

Każdego roku w Spotkaniu uczestniczy od 350 do 500 osób reprezentujących kilkaset organizacji pozarządowych działających na wsiach i w małych miejscowościach, władze samorządowe, rady sołeckie, szkoły i organizacje o zasięgu ogólnopolskim. „Maróz” jest dla nich okazją do poszerzenia umiejętności zarządzania organizacją, poznania sprawdzonych i dobrych projektów rozwoju lokalnego, uzyskania informacji o możliwościach finansowania nowych inicjatyw oraz nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń. Każde Spotkanie odbywa się pod hasłem przewodnim, wokół którego organizowane są warsztaty i dyskusje.

W 2021 roku odbędzie się XX Spotkanie Organizacji działających na Obszarach Wiejskich w Marózie. Więcej informacji o tematyce Spotkania oraz rekrutacji dostępne będzie wkrótce.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników Spotkania w Marózie

 

Organizatorami spotkań są Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Spotkanie współfinansowane jest przez Fundację Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

Zobacz spotkania z zeszłych lat:

XVIII Spotkanie (23-25.05.2019 r.) „Akademia Skutecznego Działania”

XVII Spotkanie (17-19.05.2018 r.) „Akademia Skutecznego Działania”

XVI Spotkanie (18-20.05.2017 r.) „Zanim będzie za późno”

XV Spotkanie (19-21.05.2016 r.) „Na światło dzienne”

XIV Spotkanie (21-23.05.2015 r.) „Organizacja lokalnie”

XIII Spotkanie (22-24.05.2014 r.) „Nowe wyzwania, nowe metody”

XII Spotkanie (23-25.05.2013 r.) „Ja i sąsiedztwo/społeczność/samorząd”

XI Spotkanie (24-26.05. 2012 r.) „Organizacje, samorząd. Razem czy osobno?”

X Spotkanie (19-21.05. 2011 r.) „Przyszłość, młodzież, wieś, wyzwania”

IX Spotkanie (20-22.05.2010 r.) „Małe dzieci, wychowanie, edukacja internet”

VIII Spotkanie (14-16.05.2009 r.) „Internet, edukacja, krajobraz, sztuka”

VII Spotkanie (15-17.05.2008 r.) „Dziedzictwo kulturowe”

VI Spotkanie (17-19.05.2007 r.) „Internet na wsi- wieś w Internecie”

V Spotkanie (11-13.05.2006 r.) „Nasza Wspólnota, Nasza Wieś, Nasza Świetlica”

IV Spotkanie (12-14.05.2005 r.) „Technologie informacyjne w rozwoju społeczności lokalnych”

III Spotkanie (6-8.05.2004 r.) „Od pomysłu do projektu”

II Spotkanie (maj 2003 r.)

I Spotkanie (19-22.03.2002 r.)