Spotkania w Marózie

XVIII Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich

 

 

AKADEMIA SKUTECZNEGO DZIAŁANIA

Maróz, 23-25 maja 2019

Chcesz działać lepiej, skuteczniej? Chcesz by ludzie lepiej rozumieli twoje intencje, chcesz lepiej rozumieć jak myślą ludzie, jak ich zmobilizować? Chcesz by miejsce, w którym mieszkasz i żyjesz było lepsze?

Weź udział w kolejnym spotkaniu w Marózie

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na wsi, a także sołtysów i radnych.

Akademia Skutecznego Działania jest dla wszystkich, którzy działają na rzecz społeczeństwa obywatelskiego; którzy szanują własne dziedzictwo i poczuwają się do odpowiedzialności za przyszłość.

Spotkanie to okazja do wymiany pomysłów, podzielenia się z innymi tym, co uważają Państwo za swój sukces, ale też podpatrzenia, co można zrobić inaczej albo lepiej. W programie znajdą się:

  • warsztaty, na których przećwiczyć można praktyczne umiejętności przydatne na co dzień (prowadzenie zebrań, radzenie sobie z emocjami i wypaleniem, aktywne i twórcze podejście do  problemów, konkretne formy pracy z elementami dziedzictwa takimi jak historia, narracja),
  • dobre praktyki, sesja „Nasze działania, nasze sukcesy” oraz jarmark idei  – zajęcia, których celem jest wymiana doświadczeń i inspiracji. Tu każdy znajdzie coś dla siebie w zależności od swoich własnych pasji i zainteresowań – od pracy z młodzieżą i dziećmi, poprzez kulturę i historię, ochronę środowiska, spółdzielnie socjalne, tworzenie konsorcjów małych organizacji, pracę Wikipedysty itp.

Działając społecznie tu i teraz nie możemy tracić z oczu szerszej perspektywy –  pokażemy, jak niektóre problemy globalne, takie jak klimat, przyroda, demografia, prawa człowieka, konflikty społeczne przekładają się na życie naszej wsi i okolicy. Co zrobić, aby nie czuć się bezradnym wobec wielkich wyzwań, na które, jak się wydaje, nie mamy wpływu? Będzie o tym mowa na wykładach oraz na jarmarku idei.

Szczególnie zapraszamy do udziału w dyskusjach podczas tego ostatniegona stronie Fundacji Wspomagania Wsi przygotowaliśmy materiały, które w rzeczowy i przystępny sposób streszczają fakty na temat demografii, fakenewsów, przemysłowej hodowli zwierząt i ocieplenia klimatu, natomiast na zajęciach porozmawiamy o pomysłach, co można zrobić, aby zmniejszyć ich niektóre skutki.

Zapraszamy do lektury relacji z zeszłorocznego Spotkania w Marózie i do oglądania zdjęć.

Zasady rekrutacji na Spotkanie w Marózie 23-25 maja 2019

Do udziału w Spotkaniu zapraszamy członków lokalnych organizacji,  a także sołtysów i radnych z terenów gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Zależy nam na udziale osób z jak największej liczby gmin i organizacji. Dlatego w przypadku dużej liczby zgłoszeń będziemy kwalifikować nie więcej niż 4 osoby z terenu jednej gminy oraz nie więcej niż 2 osoby z jednej organizacji.

Koszt udziału w spotkaniu pokrywają organizatorzy, z wyjątkiem opłaty 35 PLN za jednego uczestnika oraz kosztów dojazdu.

Harmonogram rekrutacji

Data Etap Kontakt w przypadku problemów
25.02.2019 Rozpoczęcie rekrutacji
Należy wypełnić on-line krótką ankietę rekrutacyjną dostępną TUTAJ
Problem z ankietą – maroz2019@fww.pl
Pytania o program i rekrutację:
mszymczyk@fww.pl
tel. 22 636 25 70-75
20.03.2019 Koniec przyjmowania zgłoszeń
25.03.2019 Termin wysyłki podpisanych potwierdzeń maroz2019@nida.pl lub
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3
23.04.2019 Lista osób zakwalifikowanych Opublikowana na stronach:

www.fundacjawspomaganiawsi.pl
www.nida.pl

23.04-03.05.2019 Termin dokonywania opłat maroz2019@nida.pl
06.05.2019 Ostateczna lista uczestników Opublikowana na stronach:

www.fundacjawspomaganiawsi.pl
www.nida.pl

23-25.05.2019 Spotkanie w Marózie

 

Jak zgłosić się na spotkanie w Marózie?

  1. Należy wypełnić on-line krótką ankietę rekrutacyjną dostępną TUTAJ.

Każdy uczestnik wypełnia ankietę indywidualnie. Ankietę należy wypełnić do 20 marca 2019 r. do godziny 23.59. Kompletnie i starannie wypełniona ankieta rekrutacyjna jest pierwszym warunkiem zakwalifikowania do udziału w Spotkaniu, dlatego przed wysłaniem prosimy sprawdzić poprawność danych, szczególnie adresu e-mail.

  1. W trakcie wypełniania ankiety uczestnik wybiera 2 tematy warsztatów spośród 6. Mimo starań organizatorów może zdarzyć się sytuacja, kiedy uczestnik dostanie się tylko na 1 wybrany przez siebie warsztat, a na drugi zostanie przydzielony w zależności od wolnych miejsc. Liczy się kolejność zgłoszeń. Pozostałe zajęcia na Spotkaniu uczestnicy wybierają na miejscu. Szczegółowy program zostanie opublikowany ok. 15 maja.
  2. Po prawidłowym wypełnieniu ankiety na podany adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli potwierdzenie nie dotrze, zalecamy sprawdzić folder „spam”. Można też skontaktować się z naszym administratorem, pisząc na adres: maroz2019@fww.pl
  3. Potwierdzenie otrzymane mailem należy wydrukować i po podpisaniu przez wskazane osoby, przystawieniu pieczęci organizacji wysłać do Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA pocztą (adres: ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica) lub skanem (email: maroz2019@nida.pl) do 25.03.2019.
  4. 23 kwietnia 2019 r. zostanie opublikowana lista OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W SPOTKANIU.
  5. Aby znaleźć się na ostatecznej liście uczestników, należy zapłacić opłatę rekrutacyjną w wysokości 35 PLN od osoby na konto nr 21 8834 0009 2001 0000 2121 0057. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać skanem (email: maroz2019@nida.pl) lub pocztą (adres: ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica) do  3 maja 2019 r. Faktura będzie wystawiona tylko na prośbę przesłaną mailem (prosimy podać w nim imię, nazwisko, adres, bądź nazwa organizacji, adres, NIP) na adres maroz2019@nida.pl.

Ostateczna lista zakwalifikowanych uczestników zostanie opublikowana 6 maja 2019 r.

W przypadku rezygnacji z udziału w Spotkaniu po tym terminie prosimy jak najszybciej powiadomić o tym Fundację NIDA (maroz2019@nida.pl, telefon 89 625 36 51), aby na to miejsce mógł przyjechać ktoś z listy rezerwowej. Opłata w wysokości 35 PLN nie podlega zwrotowi, chyba że wskaże się na swoje miejsce inną osobę z tej samej organizacji a organizatorzy wyrażą na to zgodę (informacja maroz2019@nida.pl, telefon 89 625 36 51).

Osoby, które przyjadą na Spotkanie, a nie będą widniały na liście rejestracyjnej, nie będą mogły uczestniczyć w Spotkaniu. Ewentualnym warunkiem pozostania takiej osoby na Spotkaniu (w przypadku wolnych miejsc w ośrodku) będzie dokonanie opłaty w wysokości  600 PLN.

 

O Spotkaniach w Marózie

Już od 2001 roku Fundacja Wspomagania Wsi wspólnie z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA organizuje Ogólnopolskie Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. Spotkania odbywają się Marózie (koło Olsztynka, w woj. warmińsko-mazurskim). Celem corocznych Spotkań jest wspieranie rozwoju wsi poprzez zaangażowanie jej mieszkańców w sprawy społeczne i publiczne.

Każdego roku w Spotkaniu uczestniczy od 350 do 500 osób reprezentujących kilkaset organizacji pozarządowych działających na wsiach i w małych miejscowościach, władze samorządowe, rady sołeckie, szkoły i organizacje o zasięgu ogólnopolskim. „Maróz” jest dla nich okazją do poszerzenia umiejętności zarządzania organizacją, poznania sprawdzonych i dobrych projektów rozwoju lokalnego, uzyskania informacji o możliwościach finansowania nowych inicjatyw oraz nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń. Każde Spotkanie odbywa się pod hasłem przewodnim, wokół którego organizowane są warsztaty i dyskusje.

W 2017 roku odbędzie się XVI Spotkanie Organizacji działających na Obszarach Wiejskich w Marózie. Więcej informacji o tematyce Spotkania oraz rekrutacji dostępne będzie wkrótce.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników Spotkania w Marózie

 

Organizatorami spotkań są Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Spotkanie współfinansowane jest przez Fundację Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

Zobacz spotkania z zeszłych lat:

XV Spotkanie (19-21.05.2016 r.) „Na światło dzienne”

XIV Spotkanie (21-23.05.2015 r.) „Organizacja lokalnie”

XIII Spotkanie (22-24.05.2014 r.) „Nowe wyzwania, nowe metody”

XII Spotkanie (23-25.05.2013 r.) „Ja i sąsiedztwo/społeczność/samorząd”

XI Spotkanie (24-26.05. 2012 r.) „Organizacje, samorząd. Razem czy osobno?”

X Spotkanie (19-21.05. 2011 r.) „Przyszłość, młodzież, wieś, wyzwania”

IX Spotkanie (20-22.05.2010 r.) „Małe dzieci, wychowanie, edukacja internet”

VIII Spotkanie (14-16.05.2009 r.) „Internet, edukacja, krajobraz, sztuka”

VII Spotkanie (15-17.05.2008 r.) „Dziedzictwo kulturowe”

VI Spotkanie (17-19.05.2007 r.) „Internet na wsi- wieś w Internecie”

V Spotkanie (11-13.05.2006 r.) „Nasza Wspólnota, Nasza Wieś, Nasza Świetlica”

IV Spotkanie (12-14.05.2005 r.) „Technologie informacyjne w rozwoju społeczności lokalnych”

III Spotkanie (6-8.05.2004 r.) „Od pomysłu do projektu”

II Spotkanie (maj 2003 r.)

I Spotkanie (19-22.03.2002 r.)