Ogólnopolskie Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich

Już od 2001 roku Fundacja Wspomagania Wsi wspólnie z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA organizuje Ogólnopolskie Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. Spotkania odbywają się Marózie (koło Olsztynka, w woj. warmińsko-mazurskim). Celem corocznych Spotkań jest wspieranie rozwoju wsi poprzez zaangażowanie jej mieszkańców w sprawy społeczne i publiczne.

Każdego roku w Spotkaniu uczestniczy od 350 do 500 osób reprezentujących kilkaset organizacji pozarządowych działających na wsiach i w małych miejscowościach, władze samorządowe, rady sołeckie, szkoły i organizacje o zasięgu ogólnopolskim. „Maróz” jest dla nich okazją do poszerzenia umiejętności zarządzania organizacją, poznania sprawdzonych i dobrych projektów rozwoju lokalnego, uzyskania informacji o możliwościach finansowania nowych inicjatyw oraz nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń. Każde Spotkanie odbywa się pod hasłem przewodnim, wokół którego organizowane są warsztaty i dyskusje.

W 2017 roku odbędzie się XVI Spotkanie Organizacji działających na Obszarach Wiejskich w Marózie. Więcej informacji o tematyce Spotkania oraz rekrutacji dostępne będzie wkrótce.

marozbaner

Organizatorami spotkań są Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Spotkanie współfinansowane jest przez Fundację Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Zobacz spotkania z zeszłych lat:

XV Spotkanie (19-21.05.2016r.) Na światło dzienne”

XIV Spotkanie (21-23.05.2015r.) Organizacja lokalnie”

XIII Spotkanie (22-24.05.2014r.) Nowe wyzwania, nowe metody”

XII Spotkanie (23-25.05.2013r.) „Ja i sąsiedztwo/społeczność/samorząd”

XI Spotkanie (24-26.05. 2012r.) „Organizacje, samorząd. Razem czy osobno?”

X Spotkanie (19-21.05. 2011r.) „Przyszłość, młodzież, wieś, wyzwania”

IX Spotkanie (20-22.05.2010r.) „Małe dzieci, wychowanie, edukacja internet”

VIII Spotkanie  (2009r.)

VII Spotkanie  (2008r.)

VI Spotkanie  (2007r.)

V Spotkanie  (2006r.)

IV Spotkanie  (2005r.)

III Spotkanie  (2004r.)

II Spotkanie  (2003r.)

I Spotkanie  (2002r.)