Spotkania w Marózie

XVII Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich

 

 

AKADEMIA SKUTECZNEGO DZIAŁANIA

Maróz, 17-19 maja 2018

 

Wspólne działanie sąsiadów, mieszkańców, obywateli, ich zbiorowy wysiłek na rzecz rozwiązywania problemów i budowania lepszego życia mają na wsi długą tradycję. Aktywne społecznie osoby łączy pasja i zaangażowanie, są otwarte i konsekwentnie dążą do celu. Czy zawsze skutecznie? Czy osiągają to co zaplanowały? Niestety nie zawsze. Sukcesy uskrzydlają. Porażki prowadzą do zniechęcenia i zwątpienia we własne siły. Trudno się pozbierać i zacząć od nowa.

Na XVII spotkanie w Marózie zapraszamy przedstawicieli organizacji wiejskich oraz sołectw. W tym roku nazwaliśmy je Akademią Skutecznego Działania. Skutecznego, czyli prowadzącego do osiągania założonych celów i pozwalającego unikać niepowodzeń. Aby tak się stało, musimy dobrze określić do czego dążymy, pozyskać aprobatę i wsparcie lokalnej społeczności, zjednać sobie sojuszników oraz przekonać do siebie przeciwników. I jeszcze dużo dużo więcej… ale o tym poniżej.

W trakcie Spotkania na zajęciach i warsztatach porozmawiamy o tym, jak wpływać na lokalną politykę społeczną, jak budować wizerunek organizacji, jak wzmacniać tożsamość społeczności w oparciu o pamięć i historię, jak podejmować decyzje w sytuacji konfliktu interesów. Pokażemy rozmaite narzędzia i umiejętności (technologiczne, prawne, komunikacyjne) przydatne w rozwiązaniu konkretnych problemów.

Sporo miejsca poświęcimy zbliżającym się wyborom do samorządu – będziemy rozmawiać o roli radnych, wójtów i burmistrzów. Zastanowimy się, o co warto pytać kandydatów i czego możemy wymagać od tych, którzy zostaną wybrani. Poruszymy kwestie organizacyjne i prawne związane z wyborami.

W tym roku po raz pierwszy zapraszamy uczestników do przedstawienia zrealizowanych przez siebie z powodzeniem inicjatyw. Osobom, które chcą opowiedzieć innym o działaniu, z którego są szczególnie zadowolone i dumne, pomożemy przygotować krótką prezentację.

W formularzu rekrutacyjnym prosimy zgłaszać swoje inicjatywy z dowolnych obszarów: edukacji nieformalnej, kultury, ekologii, dziedzictwa kulturowego, problemów społecznych, sportu itd. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Jak co roku – w Marózie nie zabraknie również gier, zabaw, filmów oraz muzyki. A nade wszystko, ciekawych oraz pełnych energii ludzi!

 

UWAGA!

Przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji.

 

Należy wypełnić poniższy formularz rekrutacyjny. Każdy uczestnik wypełnia go indywidualnie. Formularz należy wypełnić do 20 marca 2018 r. do godziny 23:59. Kompletnie i starannie wypełniony formularz rekrutacyjny jest pierwszym warunkiem zakwalifikowania do udziału w Spotkaniu, dlatego przed wysłaniem prosimy sprawdzić poprawność danych, szczególnie adresu e-mail.

Formularz rekrutacyjny na XVII Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich

Po prawidłowym wypełnieniu formularza na podany adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie zgłoszenia. Najczęstszą przyczyną braku maila zwrotnego jest jego przekierowanie do „spamu” lub błędnie wpisany adres. W pierwszym przypadku zalecamy sprawdzenie skrzynki spamowej, w drugim przesłanie informacji o braku zwrotu do Fundacji (maroz2018@fww.pl).

Potwierdzenie otrzymane mailem należy wydrukować i po podpisaniu przez wskazane osoby wysłać do Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA pocztą (adres: ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica) lub skanem (email: maroz2018@nida.pl) do 25 marca 2018 r.

 

Harmonogram rekrutacji

Data Etap Kontakt w przypadku problemów
1.03.2018 Rozpoczęcie rekrutacji
Należy wypełnić on-line krótki formularz rekrutacyjny
Problem z formularzem – maroz2018@fww.pl
Pytania o program i rekrutację:
mszymczyk@fww.pl
tel. 22 636 25 70-75
20.03.2018 Koniec przyjmowania zgłoszeń (do godz. 23:59)
25.03.2018 Termin wysyłki podpisanych potwierdzeń maroz2018@nida.pl lub
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3
16.04.2018 Lista osób zakwalifikowanych Opublikowana na stronach:

www.fundacjawspomaganiawsi.pl
www.nida.pl

16-27.04.2018 Termin dokonywania opłat maroz2018@nida.pl
30.04.2018 Ostateczna lista uczestników Opublikowana na stronach:

www.fundacjawspomaganiawsi.pl
www.nida.pl

17-19.05.2018 Spotkanie w Marózie

 

Organizatorami spotkań są Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Spotkanie współfinansowane jest przez Fundację Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

O Spotkaniach w Marózie

Już od 2001 roku Fundacja Wspomagania Wsi wspólnie z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA organizuje Ogólnopolskie Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. Spotkania odbywają się Marózie (koło Olsztynka, w woj. warmińsko-mazurskim). Celem corocznych Spotkań jest wspieranie rozwoju wsi poprzez zaangażowanie jej mieszkańców w sprawy społeczne i publiczne.

Każdego roku w Spotkaniu uczestniczy od 350 do 500 osób reprezentujących kilkaset organizacji pozarządowych działających na wsiach i w małych miejscowościach, władze samorządowe, rady sołeckie, szkoły i organizacje o zasięgu ogólnopolskim. „Maróz” jest dla nich okazją do poszerzenia umiejętności zarządzania organizacją, poznania sprawdzonych i dobrych projektów rozwoju lokalnego, uzyskania informacji o możliwościach finansowania nowych inicjatyw oraz nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń. Każde Spotkanie odbywa się pod hasłem przewodnim, wokół którego organizowane są warsztaty i dyskusje.

W 2017 roku odbędzie się XVI Spotkanie Organizacji działających na Obszarach Wiejskich w Marózie. Więcej informacji o tematyce Spotkania oraz rekrutacji dostępne będzie wkrótce.

 

Organizatorami spotkań są Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Spotkanie współfinansowane jest przez Fundację Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

Zobacz spotkania z zeszłych lat:

XV Spotkanie (19-21.05.2016 r.) „Na światło dzienne”

XIV Spotkanie (21-23.05.2015 r.) „Organizacja lokalnie”

XIII Spotkanie (22-24.05.2014 r.) „Nowe wyzwania, nowe metody”

XII Spotkanie (23-25.05.2013 r.) „Ja i sąsiedztwo/społeczność/samorząd”

XI Spotkanie (24-26.05. 2012 r.) „Organizacje, samorząd. Razem czy osobno?”

X Spotkanie (19-21.05. 2011 r.) „Przyszłość, młodzież, wieś, wyzwania”

IX Spotkanie (20-22.05.2010 r.) „Małe dzieci, wychowanie, edukacja internet”

VIII Spotkanie (14-16.05.2009 r.) „Internet, edukacja, krajobraz, sztuka”

VII Spotkanie (15-17.05.2008 r.) „Dziedzictwo kulturowe”

VI Spotkanie (17-19.05.2007 r.) „Internet na wsi- wieś w Internecie”

V Spotkanie (11-13.05.2006 r.) „Nasza Wspólnota, Nasza Wieś, Nasza Świetlica”

IV Spotkanie (12-14.05.2005 r.) „Technologie informacyjne w rozwoju społeczności lokalnych”

III Spotkanie (6-8.05.2004 r.) „Od pomysłu do projektu”

II Spotkanie (maj 2003 r.)

I Spotkanie (19-22.03.2002 r.)