Budowa sieci szerokopasmowych. Projekt techniczny, budowa i eksploatacja sieci. Poradnik dla samorządowców. Część II

Wydanie, II zaktualizowane. Autorzy: Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek

Poradnik w kompleksowy sposób omawia problematykę związaną z kolejnymi etapami procesu inwestycyjnego w telekomunikacji. W tej części przedstawione zostały kwestie związane z finansowaniem budowy, sporządzaniem dokumentacji projektowej, samą budową oraz eksploatacją wybudowanej sieci. Omówione zostały podstawowe wymogi formalno-prawne w zakresie prowadzenia inwestycji: od uzyskania decyzji o lokalizacji celu publicznego, aż do odbioru końcowego inwestycji i przekazania do eksploatacji.
Poradnik powstał został we współpracy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Fundacji Wspomagania Wsi oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Czytaj eBOOKa