Od obserwacji przyrody do jej ochrony. Plan działania

Oddajemy w Wasze ręce publikację, która pomaga zaplanować i zrealizować społeczne działania służące ochronie środowiska przyrodniczego. 

Punktem wyjścia każdego projektu, również takiego na rzecz przyrody, jest przyjrzenie się otoczeniu i ocena jego stanu. Autorzy publikacji, botanicy i biolodzy z Wielkopolski, w przystępny sposób opisują elementy wiejskiego krajobrazu. Przedstawiają rodzime gatunki roślin, które towarzyszą lasom, łąkom, strumieniom i miedzom. Dzięki tej wiedzy podejmowane przez Was działania będą miały solidne podstawy merytoryczne.

Druga część publikacji prowadzi krok po kroku przez etapy przygotowania społecznego projektu na rzecz środowiska – od diagnozy potrzeb mieszkańców, po zaplanowanie, realizację i ewaluację działań. Znajdziecie tu przykłady projektów z całej Polski, także tych zrealizowanych przez Autorów. 

Publikacja zawiera listę rodzimych gatunków drzew, krzewów i roślin proponowanych do sadzenia we wspólnych, wiejskich przestrzeniach i w prywatnych ogrodach.  W poradniku znajdziecie także przepis na własną łąkę kwietną i inne patenty na ogród przyjazny przyrodzie.

Mamy nadzieję, że lektura tego poradnika ośmieli tych, którzy dopiero myślą o swoim pierwszym projekcie dotyczącym ochrony przyrody w najbliższej okolicy. Jesteśmy przekonani, że w oddolnych inicjatywach drzemie wielka siła. Poprzez nasze działania możemy chronić przyrodę, a także wspierać jej odtwarzanie i różnorodność, chociażby w skali własnego ogrodu lub przestrzeni wspólnej w naszej miejscowości.

Autorami publikacji są Maciej Jędrzejczak, dr Natalia Jędrzejczak oraz Barbara Kudławiec – ze Stowarzyszenia Promocji Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska”.

Publikacja powstała w ramach Programu „Zakorzenione” www.zakorzenione.org. Dostępna jest na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

Pobierz PDF