Jak się przygotować do powodzi? Poradnik dla mieszkańców

Autorzy: Roman Konieczny, Małgorzata Siudak

Poradnik „Jak się przygotować do powodzi?” powstał w ramach projektu „Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowy” prowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi w latach 2014-2015.

Projekt prowadzony był w partnerstwie z Fundacją NA DOBRE na terenie gminy Wilków (woj. lubelskie) poszkodowanej w powodzi w 2010 r. Jego celem było przygotowanie mieszkańców i samorządu, do uczestniczenia w wymaganych Dyrektywą Powodziową konsultacjach społecznych prowadzonych podczas tworzenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

POBIERZ PORADNIK W FORMACIE PDF

Na podstawie zebranych doświadczeń został opracowany poradnik „Jak się przygotować do powodzi?” ułatwiający społecznościom wiejskim zrozumienie znaczenia partycypacji publicznej w zapobieganiu skutkom i minimalizowaniu strat powodziowych.

Projekt dofinansowany z dotacji przyznanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).