Konsultacje w Łomazach - Nasza Przestrzeń II
Nasza Przestrzeń II

Pustostan zamienią
na inkubator przedsiębiorczości

zobacz więcej
Warsztaty szkoleniowe

Osoby działające społecznie
muszą dobrze znać prawo? Muszą!

zobacz więcej
30-lecie Fundacji Wspomagania Wsi

Wieś się zmienia,
a organizacje społeczne?

zobacz więcej
30-lecie Fundacji Wspomagania Wsi

Badanie „Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza”

zobacz więcej

Pustostan zamienią na inkubator przedsiębiorczości

Osoby działające społecznie muszą dobrze znać prawo? Muszą!

Wieś się zmienia, a organizacje społeczne?

Badanie „Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza”

Wieś się zmienia, a organizacje społeczne?

Jakie wyzwania postawi przyszłość przed mieszkańcami wsi w Polsce? Jak organizacje pozarządowe mogą ich wspierać w przygotowaniu się do tych wyzwań? 27 października uczestnicy debaty zorganizowanej z okazji 30-lecia Fundacji Wspomagania Wsi rozmawiali o tym, jak będą się zmieniać obszary wiejskie w naszym kraju i co to oznacza dla organizacji działających na wsi.

zobacz więcej

Osoby działające społecznie muszą dobrze znać prawo? Muszą!

Zapał i chęć do działania są niezbędne, żeby stworzyć i rozwijać organizację społeczną. To jednak nie wystarczy. Potrzebna jest też dobra znajomość prawa, która umożliwi sprawne i efektywnie działanie. Przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkali się na kolejnej edycji warsztatu „Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową”.

zobacz więcej