Akademia Wójta

Akademia Wójta 2018.
Ostatnia w tej kadencji!

zobacz więcej
Edukacja finansowa

Fundacja Wspomagania Wsi
poszukuje trenerów edukacji finansowej

zobacz więcej
I Know America

Wyniki II etapu
konkursu I Know America 2018

zobacz więcej
Edukacja finansowa

Startuje „ABC przedsiębiorczości. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast”!

zobacz więcej

Akademia Wójta 2018. Ostatnia w tej kadencji!

Fundacja Wspomagania Wsi poszukuje trenerów edukacji finansowej

Wyniki II etapu konkursu I Know America 2018

Startuje „ABC przedsiębiorczości. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast”!

Opodatkowanie gruntów pod liniami elektroenergetycznymi pozostającymi w zarządzie nadleśnictw

Jednym ze szczególnych zadań wójta, burmistrza czy prezydenta miasta jest gromadzenie dochodów własnych, których znaczną część stanowią środki pochodzące z podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości, ze względu na stawki podatkowe, jest jednym z najbardziej efektywnych źródeł dochodów spośród podatków lokalnych. O ile w dużych ośrodkach miejskich samorządowe służby podatkowe nie mają problemu ze „zlokalizowaniem” nieruchomości stanowiących podstawę opodatkowania tym podatkiem, o tyle gminy wiejskie czy miejsko-wiejskie mają w tym zakresie znacznie mniejsze możliwości.

zobacz więcej