Witryna Wiejska

Jak uczyć obywatelskości?

zobacz więcej
Edukacja finansowa

Przedłużamy program ABC Przedsiębiorczości V
i przenosimy się do internetu!

zobacz więcej
Konkurs I Know America

Zakończyliśmy 18. edycję konkursu I Know America

zobacz więcej
Ważne!

Kryzys klimatyczny zagraża polskiemu rolnictwu. Stanowisko Fundacji Wspomagania Wsi

zobacz więcej

Jak uczyć obywatelskości?

Przedłużamy program ABC Przedsiębiorczości V i przenosimy się do internetu!

Zakończyliśmy 18. edycję konkursu I Know America

Kryzys klimatyczny zagraża polskiemu rolnictwu. Stanowisko Fundacji Wspomagania Wsi

Kryzys klimatyczny zagraża polskiemu rolnictwu. Stanowisko Fundacji Wspomagania Wsi

Osiągnięcie neutralności klimatycznej rolnictwa przed 2050 rokiem oraz ochrona i wzmacnianie ekologicznej trwałości ekosystemów muszą stać się głównymi priorytetami krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Fundacja Wspomagania Wsi znalazła się wśród 55 organizacji pozarządowych wzywających do przyjęcia Paktu społecznego dla polskiego rolnictwa oraz przygotowania Planu Strategicznego WPR odpowiadającego na współczesne wyzwania, w tym na skutki pogłębiającego się kryzysu klimatycznego.

zobacz więcej