Konsultacje w Łomazach - Nasza Przestrzeń II
Nasza Przestrzeń II

Pustostan zamienią
na inkubator przedsiębiorczości

zobacz więcej
Warsztaty szkoleniowe

Osoby działające społecznie
muszą dobrze znać prawo? Muszą!

zobacz więcej
30-lecie Fundacji Wspomagania Wsi

Wieś się zmienia,
a organizacje społeczne?

zobacz więcej
30-lecie Fundacji Wspomagania Wsi

Badanie „Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza”

zobacz więcej

Pustostan zamienią na inkubator przedsiębiorczości

Osoby działające społecznie muszą dobrze znać prawo? Muszą!

Wieś się zmienia, a organizacje społeczne?

Badanie „Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza”

Rozpoczął się rok szkolny i co dalej?

Uczniowie poszli do szkół. Niektórzy z nich po raz pierwszy, inni w tym roku skończą jeden etap edukacji i zaraz zaczną kolejny. W domu zostali rodzice, którzy wkrótce będą zastanawiać się, jak wspomóc swoje dzieci w szkolnych obowiązkach. Z myślą o nich wszystkich Wszechnica, portal Fundacji Wspomagania Wsi, gromadzi filmy, które pomagają znaleźć odpowiedzi na wiele pytań nurtujących uczniów i ich rodziców.

zobacz więcej

Niezbędnik sołtysa

Sołtysowanie to praca dla aktywnych społeczników. Dzisiejszy sołtys ma pod opieką wieś, czasem kilka. Nie jest wynagradzany. Wybierany jest przez mieszkańców wsi na 4 lata kadencji. Ma większą swobodę działania, niż chociażby jego poprzednik z epoki PRL-u. Ale działalność współczesnego sołtysa podlega większej krytyce samych mieszkańców wsi, jak i kontroli władz lokalnych - rady gminy, burmistrza czy wójta, które sprawują nadzór nad działalnością sołectwa.

zobacz więcej

Jak o domowych finansach uczyć osoby dorosłe?

Dorośli najlepiej uczą się, gdy rozumieją wartość tego, czego się uczą i mają wpływ na proces nauki. Dlatego mimo wcześniej ustalonego planu szkolenia powinny odpowiadać na specyficzne potrzeby danej grupy. Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji należących lub zainteresowanych  działaniami Partnerstwa na Rzecz Edukacji Finansowej spotkali się w Fundacji Wspomagania Wsi i wymienili doświadczeniami z pracy z dorosłymi w ramach programów edukacji finansowej.

zobacz więcej