Adam-Bodnar-na-spotkaniu-organizacji-wiejskich-w-Marózie
Ważne!

Rzecznik wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. Komentarz Fundacji Wspomagania Wsi

zobacz więcej
Wszechnica

Dziś 78. rocznica powstania w getcie warszawskim

zobacz więcej
Witryna Wiejska

Jak uczyć obywatelskości?

zobacz więcej
Edukacja finansowa

Przedłużamy program ABC Przedsiębiorczości V
i przenosimy się do internetu!

zobacz więcej

Rzecznik wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. Komentarz Fundacji Wspomagania Wsi

Dziś 78. rocznica powstania w getcie warszawskim

Jak uczyć obywatelskości?

Przedłużamy program ABC Przedsiębiorczości V i przenosimy się do internetu!

Kryzys klimatyczny zagraża polskiemu rolnictwu. Stanowisko Fundacji Wspomagania Wsi

Osiągnięcie neutralności klimatycznej rolnictwa przed 2050 rokiem oraz ochrona i wzmacnianie ekologicznej trwałości ekosystemów muszą stać się głównymi priorytetami krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Fundacja Wspomagania Wsi znalazła się wśród 55 organizacji pozarządowych wzywających do przyjęcia Paktu społecznego dla polskiego rolnictwa oraz przygotowania Planu Strategicznego WPR odpowiadającego na współczesne wyzwania, w tym na skutki pogłębiającego się kryzysu klimatycznego.

zobacz więcej