ABC Przedsiębierczości V

ABC przedsiębiorczości V.
Zapraszamy nowych trenerów!

zobacz więcej
Edukacja finansowa

Czas na piątą odsłonę projektu „ABC przedsiębiorczości. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast”

zobacz więcej
Mikropożyczki FWW

Mimo to, wciąż udzielamy mikropożyczek dla przedsiębiorców. Sprawdź, co się zmieniło!

zobacz więcej
Nowy Projekt

„Jak działać na rzecz poprawy
dobrostanu zwierząt domowych i gospodarskich?”
Nabór na warsztat FWW!

zobacz więcej

ABC przedsiębiorczości V. Zapraszamy nowych trenerów!

Czas na piątą odsłonę projektu „ABC przedsiębiorczości. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast”

Mimo to, wciąż udzielamy mikropożyczek dla przedsiębiorców. Sprawdź, co się zmieniło!

„Jak działać na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt domowych i gospodarskich?” Nabór na warsztat FWW!

Wypłaciliśmy ponad 3 tys. mikropożyczek dla woj. podkarpackiego!

W grudniu 2019 r. Fundacja Wspomagania Wsi zakończyła dystrybucję pożyczek dla mikroprzedsiębiorców prowadzoną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Przez 9 lat podkarpackie firmy mogły się ubiegać o wsparcie finansowe ze środków unijnych (będących w dyspozycji województwa  podkarpackiego), budżetu państwa oraz Fundacji.  Był to nasz najdłuższy program finansowany głównie ze środków zewnętrznych. Obecnie program pożyczkowy finansowany jest z naszych środków.

zobacz więcej

„Twoje odpady, nasz problem”. Akademia Wójta 2019

Dobiegła końca tegoroczna edycja Akademii Wójta, zorganizowana przez Fundację Wspomagania Wsi oraz Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Tym razem samorządowcy z całego kraju dwukrotnie gościli na zamku w Bobolicach. Temat przewodni spotkania „Twoje odpady, nasz problem” spotkał się z dużym odzewem ze strony wójtów i burmistrzów z całej Polski. Rosnące ceny opłat, monopolistyczne praktyki przedsiębiorstw zajmujących się zbiórką śmieci oraz niedoskonałe prawo w zakresie gospodarki odpadami – to tylko niektóre z problemów, które stały się przedmiotem samorządowej debaty.

zobacz więcej